Utwórz fakturę

Elbatex SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.12.2015
Basic information
Nazwa firmy Elbatex SK
PIN 35683236
TIN 2020331093
Numer VAT SK2020331093
Data utworzenia 01 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Elbatex SK
Tomášikova 30
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 265 435 €
Zysk 3 939 €
Kapitał 83 305 €
Kapitał własny 67 356 €
Dane kontaktowe
E-mail elbatex@elbatex.sk
witryna internetowa http://www.elbatex.sk
Telefon(y) +421248250850, +421248250854
Telefon(y) kom. +421903455044, +421903708446
Nr(y) faksu 0248250854
Date of updating data: 18.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 5,905
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 5,905
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,905
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 79,753
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 25,569
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,420
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,475
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 85,658
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 71,295
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 66,388
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 66,388
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 968
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,939
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,363
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 2,512
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 10,373
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,780
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,487
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,082
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 24
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,478
Date of updating data: 18.12.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 265,435
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 262,891
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 417
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,127
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 257,703
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 211,939
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,996
C. Usług (účtová grupa 51) 19,989
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 18,110
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 259
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,526
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 728
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 156
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 7,732
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 26,967
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 49
X. Interesu dochód (662) 3
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 46
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,833
N. Walutowe straty (563) 1,363
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,470
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,784
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 4,948
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,009
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 3,939
Date of updating data: 18.12.2015
Date of updating data: 18.12.2015