Utwórz fakturę

Západoslovenské tlačiarne Skalica - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Západoslovenské tlačiarne Skalica
PIN 35683244
TIN 2020310281
Numer VAT SK2020310281
Data utworzenia 31 styczeń 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Západoslovenské tlačiarne Skalica
Mallého 60
90901
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 735 878 €
Zysk 196 921 €
Kapitał 1 179 792 €
Kapitał własny 857 415 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.zapadotlac.sk
Telefon(y) +421346644379
Nr(y) faksu 0346644379
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,315,481
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 363,974
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 363,974
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 3,721
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 360,253
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 943,782
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 53,217
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 53,217
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 209,004
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 180,799
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 180,799
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,205
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 20,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 681,561
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,542
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 679,019
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,725
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,725
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,315,481
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,054,336
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 850,112
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 850,112
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 196,921
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 261,145
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,097
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,097
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 249,854
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 205,278
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 205,278
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,200
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,870
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,967
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,494
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,045
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 10,194
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 10,194
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,724,045
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,735,878
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,710,989
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 13,056
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,275
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,558
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,481,234
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 306,051
D. Usług (účtová grupa 51) 808,915
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 205,382
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 151,256
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 47,627
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,499
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,428
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 146,735
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 146,735
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) -507
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,230
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 254,644
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 609,079
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 464
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 331
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 331
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 133
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,150
O. Walutowe straty (563) 321
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 829
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -686
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 253,958
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 57,037
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 57,037
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 196,921
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35683244 TIN: 2020310281 Numer VAT: SK2020310281
 • Zarejestrowana siedziba: Západoslovenské tlačiarne Skalica, Mallého 60, 90901, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 styczeń 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.09.1999Nové sidlo:
   Mallého 60 Skalica 909 01
   22.09.1999Zrušené sidlo:
   Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   01.02.1999Nové sidlo:
   Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Horváth Duklianska 28 Skalica 909 01
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Peter Macháček Mallého 3 Skalica 909 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   31.01.1999Zrušené sidlo:
   Krížna 47 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Horváth Duklianska 28 Skalica 909 01
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.05.1996Nové obchodné meno:
   Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Horváth Duklianska 28 Skalica 909 01
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Horváth Duklianska 28 Skalica 909 01
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Peter Macháček Mallého 3 Skalica 909 01
   06.05.1996Zrušené obchodné meno:
   ARIC, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Baričák Chočská 1530/10 Dolný Kubín
   Jaroslava Kadlečíková Hrobákova 1636/7 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslava Kadlečíková Hrobákova 1636/7 Bratislava 851 02
   31.01.1996Nové obchodné meno:
   ARIC, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krížna 47 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živ- nosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   usporadúvanie a organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, konfe- rencií a výstav
   inžiniersko - investorská činnosť
   sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Juraj Baričák Chočská 1530/10 Dolný Kubín
   Jaroslava Kadlečíková Hrobákova 1636/7 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslava Kadlečíková Hrobákova 1636/7 Bratislava 851 02