Utwórz fakturę

WELLMAR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy WELLMAR
PIN 35683406
TIN 2020323294
Numer VAT SK2020323294
Data utworzenia 05 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba WELLMAR
Mýtna 9
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 052 €
Zysk -4 286 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 19,235
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 13,125
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 13,125
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 13,125
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,102
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,986
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 332
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 332
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,654
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,116
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,356
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,760
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 19,235
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -32,047
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 265
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -35,329
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -35,329
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,286
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 51,294
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 999
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 999
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 22,295
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 101
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 101
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 22,194
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 28,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) -12
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) -12
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 552
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,052
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 552
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,500
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,487
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,364
D. Usług (účtová grupa 51) 2,472
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 11
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,529
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,529
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 111
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,435
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -4,284
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 851
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 851
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -851
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,286
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,286
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35683406 TIN: 2020323294 Numer VAT: SK2020323294
 • Zarejestrowana siedziba: WELLMAR, Mýtna 9, 81105, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 February 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Jozef Pospíšil Vtáčiková cesta 3 Bratislava 831 06 12.01.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RNDr. Jozef Pospíšil 5 311 € (80%) Vtáčiková cesta 3 Bratislava 831 06
  MUDr. Monika Rosoľanková 1 328 € (20%) Stupavská 8/F Bratislava 831 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.01.2011Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Pospíšil Vtáčiková cesta 3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 12.01.2011
   21.01.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Michal Rosoľanka Stupavská 8/F Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 05.09.2002
   27.06.2006Nové sidlo:
   Mýtna 9 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   MUDr. Monika Rosoľanková Stupavská 8/F Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Michal Rosoľanka Stupavská 8/F Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 05.09.2002
   26.06.2006Zrušené sidlo:
   Nevädzova 6 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Monika Rosoľanková Nezábudkova 54 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Michal Rosoľanka Ďatelinová 2 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 05.09.2002
   08.07.2003Nové sidlo:
   Nevädzova 6 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských a marketingových služieb v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti.
   Noví spoločníci:
   MUDr. Monika Rosoľanková Nezábudkova 54 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Michal Rosoľanka Ďatelinová 2 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 05.09.2002
   07.07.2003Zrušené sidlo:
   Nevädzova 6 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Jozef Pospíšil Nezábudkova 54 Bratislava
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava
   04.06.1999Noví spoločníci:
   RNDr. Jozef Pospíšil Hybešova 34 Bratislava 831 06
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava
   03.06.1999Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jozef Pospíšil Nezábudkova 54 Bratislava
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava
   08.09.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Jozef Pospíšil Nezábudkova 54 Bratislava
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Jozef Pospíšil Nezábudkova 54 Bratislava
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava
   07.09.1998Zrušeny spoločníci:
   DRUG Impex, spol. s r.o. IČO: 17 319 587 Trenčianska 47 Bratislava
   RNDr. Jozef Pospíšil Nezábudkova 54 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Jozef Pospíšil Nezábudkova 54 Bratislava
   29.06.1998Nové sidlo:
   Nevädzova 6 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   nákup, sprostredkovanie, predaj tovaru, maloobchod, veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstvo
   Noví spoločníci:
   DRUG Impex, spol. s r.o. IČO: 17 319 587 Trenčianska 47 Bratislava
   RNDr. Jozef Pospíšil Nezábudkova 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Jozef Pospíšil Nezábudkova 54 Bratislava
   28.06.1998Zrušené sidlo:
   Viktorínova 2 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, sprostredkovanie, predaj tovaru, maloobchod, veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Alena Damitšová gen. Svobodu 20 Prešov
   Ivo Ružič Zimná 2 Bratislava
   Jozef Surovčík Slávičie údolie 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivo Ružič Zimná 2 Bratislava
   Jozef Surovčík Slávičie údolie 22 Bratislava
   21.02.1997Noví spoločníci:
   Alena Damitšová gen. Svobodu 20 Prešov
   Ivo Ružič Zimná 2 Bratislava
   Jozef Surovčík Slávičie údolie 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ivo Ružič Zimná 2 Bratislava
   Jozef Surovčík Slávičie údolie 22 Bratislava
   20.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Baumann K. Adlera 13 Bratislava
   Ján Kazimír Krížkova 9 Bratislava
   Ivo Ružič Zimná 2 Bratislava
   Jozef Surovčík Slávičie údolie 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Baumann K. Adlera 13 Bratislava
   Jozef Surovčík Slávičie údolie 22 Bratislava
   05.02.1996Nové obchodné meno:
   WELLMAR spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Viktorínova 2 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, sprostredkovanie, predaj tovaru, maloobchod, veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Miroslav Baumann K. Adlera 13 Bratislava
   Ján Kazimír Krížkova 9 Bratislava
   Ivo Ružič Zimná 2 Bratislava
   Jozef Surovčík Slávičie údolie 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Baumann K. Adlera 13 Bratislava
   Jozef Surovčík Slávičie údolie 22 Bratislava