Utwórz fakturę

TEOCAR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TEOCAR
PIN 35683431
TIN 2020355359
Numer VAT SK2020355359
Data utworzenia 06 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TEOCAR
Vajnorská 105
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 311 672 €
Zysk -15 486 €
Kapitał 183 978 €
Kapitał własny -240 627 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243637977, +421243637956, +421243637955
Nr(y) faksu 0243637977
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 342,762
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 117,484
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 117,484
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 117,484
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 224,217
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 201,157
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 201,060
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 201,060
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 97
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 23,060
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,202
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 21,858
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,061
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 0
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,061
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 342,762
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -256,112
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 8,298
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 8,298
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 557
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 557
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -249,481
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 13,609
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -263,090
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,486
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 598,874
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 403,508
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 403,200
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 308
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 139,630
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 87,226
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 87,226
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 594
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 333
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,034
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 34,443
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,146
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,146
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,590
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 50,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 271,233
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 311,672
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 271,233
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 10,417
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,022
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 316,572
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 72,341
D. Usług (účtová grupa 51) 129,406
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 15,875
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 11,715
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,160
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,472
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 66,860
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 66,860
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,312
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,306
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,900
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 69,486
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,628
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,653
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 6,653
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,973
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,626
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -14,526
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -15,486
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35683431 TIN: 2020355359 Numer VAT: SK2020355359
 • Zarejestrowana siedziba: TEOCAR, Vajnorská 105, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 February 1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Panayot Ivanov Kirov 8 299 € (100%) Tokajícka 8 Bratislava 821 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.05.2014Nové sidlo:
   Vajnorská 105 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Panayot Ivanov Kirov dlhodobý pobyt na území SR : Tokajícka 8 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 18.12.2003
   30.05.2014Zrušené sidlo:
   Hraničná 18 Bratislava 821 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
   pohostinská činnosť
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Panayot Ivanov Kirov dlhodobý pobyt na území SR : Astrová 32 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 18.12.2003
   15.10.2009Noví spoločníci:
   Panayot Ivanov Kirov dlhodobý pobyt na území SR : Tokajícka 8 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Panayot Ivanov Kirov dlhodobý pobyt na území SR : Astrová 32 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 18.12.2003
   14.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Panayot Ivanov Kirov Ilinden 2-A-5 Varna Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Astrova 32 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Panayot Ivanov Kirov Ilinden 2-A-5 Varna Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Astrova 32 Bratislava Vznik funkcie: 18.12.2003
   29.05.2008Nové sidlo:
   Hraničná 18 Bratislava 821 05
   28.05.2008Zrušené sidlo:
   Herlianska 45 Bratislava 821 02
   02.03.2007Nové obchodné meno:
   TEOCAR s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj motorových vozidiel
   nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
   01.03.2007Zrušené obchodné meno:
   ANDA, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Edita Daučíková Muškátova 40 Bratislava 821 01
   24.11.2004Nové sidlo:
   Herlianska 45 Bratislava 821 02
   23.11.2004Zrušené sidlo:
   Slivková 28 Bratislava 821 05
   19.11.2004Noví spoločníci:
   Panayot Ivanov Kirov Ilinden 2-A-5 Varna Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Astrova 32 Bratislava 821 01
   18.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Panayot Ivanov Kirov Ilinden 2-A-5 Varna Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Zimná 3271/4 Bratislava
   Ing. Andreas Kubatzki Käthe-Kollwitz-Ring Tangermunde 3504 SRN trvalý pobyt na území SR : Hraničná 61 Bratislava
   17.11.2004Noví spoločníci:
   Panayot Ivanov Kirov Ilinden 2-A-5 Varna Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Zimná 3271/4 Bratislava
   16.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Ivan Andel Martinčekova 30 Bratislava 821 01
   Panayot Ivanov Kirov Ilinden 2-A-5 Varna Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Zimná 3271/4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Edita Daučíková Muškátova 40 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 06.02.1996
   11.11.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Panayot Ivanov Kirov Ilinden 2-A-5 Varna Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Astrova 32 Bratislava Vznik funkcie: 18.12.2003
   10.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   01.12.2003Nové sidlo:
   Slivková 28 Bratislava 821 05
   30.11.2003Zrušené sidlo:
   Odbojárov 9 Bratislava 831 04
   22.05.2003Nové sidlo:
   Odbojárov 9 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   Noví spoločníci:
   Ivan Andel Martinčekova 30 Bratislava 821 01
   Edita Daučíková Muškátova 40 Bratislava 821 01
   Panayot Ivanov Kirov Ilinden 2-A-5 Varna Bulharská republika dlhodobý pobyt na území SR : Zimná 3271/4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Edita Daučíková Muškátova 40 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 06.02.1996
   21.05.2003Zrušené sidlo:
   Furdekova 25 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Andel Martinčekova 30 Bratislava 821 01
   Edita Daučíková Muškátova 40 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Edita Daučíková Muškátova 40 Bratislava 821 01
   12.02.1999Noví spoločníci:
   Ivan Andel Martinčekova 30 Bratislava 821 01
   Edita Daučíková Muškátova 40 Bratislava 821 01
   Ing. Andreas Kubatzki Käthe-Kollwitz-Ring Tangermunde 3504 SRN trvalý pobyt na území SR : Hraničná 61 Bratislava
   11.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ivan Andel Martinčekova 30 Bratislava 821 01
   Edita Daučíková Muškátova 40 Bratislava 821 01
   06.02.1996Nové obchodné meno:
   ANDA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Furdekova 25 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ivan Andel Martinčekova 30 Bratislava 821 01
   Edita Daučíková Muškátova 40 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Edita Daučíková Muškátova 40 Bratislava 821 01