Utwórz fakturę

AUDIT COMPANY SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AUDIT COMPANY SLOVAKIA
PIN 35683511
TIN 2020331126
Numer VAT SK2020331126
Data utworzenia 08 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AUDIT COMPANY SLOVAKIA
Šamorínska 32
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 149 226 €
Zysk 11 815 €
Kapitał 111 354 €
Kapitał własny 33 600 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.auditkonto.sk
Telefon(y) +421245641311
Nr(y) faksu 0245525614
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 129,851
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,614
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,614
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 242
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,878
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,494
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 109,704
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 299
4. Zwierzęta (124) - /195/ 299
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 104,431
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 72,340
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 72,340
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,738
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 29,353
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,974
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 617
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,357
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 14,533
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 348
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 14,185
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 129,851
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 45,415
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,162
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,162
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 25,798
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 25,798
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,815
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 84,436
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,758
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,758
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 78,244
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 35,250
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 35,250
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 30,212
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,605
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,171
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,006
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,434
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,434
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 141,228
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 149,226
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 197
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 141,031
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,998
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 132,509
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,860
D. Usług (účtová grupa 51) 35,554
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 87,354
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 63,433
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 22,218
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,703
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 438
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,015
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,015
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -3,935
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,223
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 16,717
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 98,814
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 107
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 107
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -106
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 16,611
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,796
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,796
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 11,815
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35683511 TIN: 2020331126 Numer VAT: SK2020331126
 • Zarejestrowana siedziba: AUDIT COMPANY SLOVAKIA, Šamorínska 32, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 February 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Alžbeta Pecháčková Vígľašská 3 Bratislava 06.02.2001
  Ing. Kristína Takátsová Krajná 699 Rovinka 900 41 24.11.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Kristína Takátsová 1 660 € (25%) Krajná 699 Rovinka 900 41
  Ing. Mária Takátsová 3 320 € (50%) Lipová 42 Dunajská Lužná 900 42
  Ing. Róbert Takáts 1 660 € (25%) Krajná 699 Rovinka 900 41
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. Mária Takátsová Lipová 42 Dunajská Lužná 900 42
   Ing. Róbert Takáts Krajná 699 Rovinka 900 41
   Ing. Kristína Takátsová Krajná 699 Rovinka 900 41
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Kristína Takátsová Krajná 699 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 24.11.2009
   26.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Takátsová Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   Róbert Takáts Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   17.12.2001Nové sidlo:
   Šamorínska 32 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Takátsová Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   Róbert Takáts Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   16.12.2001Zrušené sidlo:
   Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Takátsová Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   06.02.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alžbeta Pecháčková Vígľašská 3 Bratislava
   05.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Takáts Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   19.11.1998Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľných vecí s poskytovaním základných služieb
   audítorská činnosť
   archívna činnosť
   obstarávateľské služby v oblasti projektovej, ekonomickej, inžinierskej a kompletačnej činnosti pre stavebné časti stavieb
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, občianských a bytových stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Takátsová Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Takáts Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   18.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Takátsová Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Takátsová Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   08.02.1996Nové obchodné meno:
   AUDIT COMPANY SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti ekonomiky
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   školiaca činnosť
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Takátsová Bodvianska 17 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Takátsová Bodvianska 17 Bratislava 821 07