Utwórz fakturę

THERMO-projekt - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy THERMO-projekt
PIN 35683554
TIN 2020875109
Numer VAT SK2020875109
Data utworzenia 08 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba THERMO-projekt
Dostojevského rad 11
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 18 219 €
Zysk 4 320 €
Kapitał 149 441 €
Kapitał własny 144 560 €
Dane kontaktowe
E-mail info@thermoprojekt.com
witryna internetowa http://www.thermoprojekt.com
Telefon(y) kom. +421904454677
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 158,434
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 9,732
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,804
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 143,945
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 158,434
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 148,879
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 10,960
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 126,960
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,320
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,555
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 9,039
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,884
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 155
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 516
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 18,219
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 18,219
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 12,100
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,759
C. Usług (účtová grupa 51) 8,358
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 828
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 6,119
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 7,102
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 13
X. Interesu dochód (662) 7
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 6
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 568
N. Walutowe straty (563) 432
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 136
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -555
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 5,564
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,244
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 4,320
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015