Utwórz fakturę

Súkromné zdravotnícke centrum Hippokrates - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.06.2016
Basic information
Nazwa firmy Súkromné zdravotnícke centrum Hippokrates
PIN 35683856
TIN 2020893688
Data utworzenia 09 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Súkromné zdravotnícke centrum Hippokrates
Šulekova 20
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 415 577 €
Zysk 1 749 €
Kapitał 162 187 €
Kapitał własny -41 837 €
Dane kontaktowe
E-mail hippokrates@hippokrates.sk
Telefon(y) 0259204200
Telefon(y) kom. 0903788670
Nr(y) faksu 0259204205
Date of updating data: 22.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 8,073
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 4,404
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,404
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 125,644
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 98,336
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,481
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 133,717
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,924
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 152,694
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 152,694
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 52,224
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -196,743
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,749
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 123,793
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 32,783
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 102,766
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 71,855
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 20,698
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,812
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,401
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) -11,756
Date of updating data: 22.06.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 415,577
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 415,585
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) -8
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 407,609
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 77,780
C. Usług (účtová grupa 51) 191,872
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 129,207
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,208
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,542
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 7,968
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 145,933
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) -1,160
X. Interesu dochód (662) -1,160
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,569
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,569
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,729
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 4,239
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,490
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,749
Date of updating data: 22.06.2016
Files
4244825.tif
Date of updating data: 22.06.2016