Utwórz fakturę

REFLOW - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy REFLOW
PIN 35683911
TIN 2020347868
Numer VAT SK2020347868
Data utworzenia 13 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REFLOW
Nákovná 24
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 199 453 €
Zysk -50 084 €
Kapitał 496 586 €
Kapitał własny -33 243 €
Dane kontaktowe
E-mail reflow@reflow.sk
witryna internetowa http://www.reflow.sk
Telefon(y) +421244633772, +421244633773, +421244451801, +421244451809
Telefon(y) kom. +421905713829, +421911125057, +421911125048, +421911125045
Nr(y) faksu 0244451809
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 584,815
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 114,974
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 50,158
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 50,158
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 64,816
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 64,816
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 466,215
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 30,126
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 21,458
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 8,668
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 433,072
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 433,072
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 433,072
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,017
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,010
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,007
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,626
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,626
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 584,815
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,531
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 87,312
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -50,084
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 501,112
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 34,483
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 30,651
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,832
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 456,798
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 415,569
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 415,569
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,005
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,097
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,125
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,002
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,309
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,309
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,522
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 39,172
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 365
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 38,807
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,155,788
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,199,453
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 53,213
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 3,895
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,085,730
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 12,950
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43,665
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,233,562
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 35,130
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 161,795
D. Usług (účtová grupa 51) 846,668
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 138,077
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 100,200
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 34,458
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,419
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,554
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 36,752
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 35,044
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 1,708
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,586
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -34,109
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 99,245
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 8
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 13,103
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,350
2. Pozostałe koszty (562A) 5,350
O. Walutowe straty (563) 45
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,708
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -13,095
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -47,204
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -50,084
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35683911 TIN: 2020347868 Numer VAT: SK2020347868
 • Zarejestrowana siedziba: REFLOW, Nákovná 24, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 February 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miroslav Dragúň Odeská 9348/64 Bratislava 821 06 11.03.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Miroslav Dragúň 4 448 € (67%) Odeská 9348/64 Bratislava 821 06
  Ing. 0 € (0%) Welkenraedt 4840 Belgicko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.11.2013Nové sidlo:
   Nákovná 24 Bratislava 821 06
   07.11.2013Zrušené sidlo:
   Bojnická 3 Bratislava 831 04
   08.02.2008Nové sidlo:
   Bojnická 3 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Dragúň Odeská 9348/64 Bratislava 821 06
   Ing. Jean Marie Sévar Rue J. H. Cool 10 Welkenraedt 4840 Belgicko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Dragúň Odeská 9348/64 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 11.03.1997
   07.02.2008Zrušené sidlo:
   Bojnická 3 Bratislava 835 64
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Dragúň Komárnická 46 Bratislava
   Prof.Dr.Ing Pavel Urcikan, CSc. Kyjevská 4 Bratislava
   Ing. Jean Marie Sévar Rue J. H. Cool 8 Welkenraedt Belgicko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Dragúň Komárnická 46 Bratislava
   27.01.1998Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software
   prenájom hnuteľných vecí
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   zriaďovanie poplašných zariadení
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   staviteľ
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Dragúň Komárnická 46 Bratislava
   Prof.Dr.Ing Pavel Urcikan, CSc. Kyjevská 4 Bratislava
   Ing. Jean Marie Sévar Rue J. H. Cool 8 Welkenraedt Belgicko
   26.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Dragúň Komárnická 46 Bratislava
   11.03.1997Nové sidlo:
   Bojnická 3 Bratislava 835 64
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Dragúň Komárnická 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Dragúň Komárnická 46 Bratislava
   10.03.1997Zrušené sidlo:
   Nemčíkova 3 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dagmar Labuzová Vajnorská 96 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Labuza Vajnorská 96 Bratislava 831 03
   13.02.1996Nové obchodné meno:
   REFLOW, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nemčíkova 3 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Dagmar Labuzová Vajnorská 96 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Labuza Vajnorská 96 Bratislava 831 03