Utwórz fakturę

IMPA Dolný Kubín - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy IMPA Dolný Kubín
PIN 35684046
TIN 2020310248
Numer VAT SK2020310248
Data utworzenia 14 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IMPA Dolný Kubín
Kuzmányho 12
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 135 533 €
Zysk 149 535 €
Kapitał 4 741 128 €
Kapitał własny 1 324 255 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0435823645, 0435866066, 0435866111, 0800102010
Telefon(y) kom. +421907979003, +421907979018
Nr(y) faksu 0435865153
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,348,638
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,442,292
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 137
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 137
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 773,364
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 121,164
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 382,077
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 270,123
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,668,791
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,838,943
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 829,848
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,896,138
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,218,599
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 133,296
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 32,689
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,052,614
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 496,352
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 361,466
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 361,466
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 134,554
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 332
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 181,187
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 31,736
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 149,451
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 10,208
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 10,208
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,348,638
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,473,791
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 607,452
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 607,452
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 60,746
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 60,746
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 656,058
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 656,058
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 149,535
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,874,847
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 823,936
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 805,999
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,087
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 16,850
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,642,840
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,942,574
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,942,574
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 255,030
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 213,837
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,373
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,348
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,621
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 218,057
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 25,071
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 25,071
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 383,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 8,055,994
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 8,135,533
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,341,669
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,565
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,712,760
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 12,719
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 348
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 37,283
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 29,189
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,882,087
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 6,009,412
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 815,266
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -2,176
D. Usług (účtová grupa 51) 542,836
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 372,401
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 259,049
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 91,057
4. Koszty społeczne (527, 528) 22,295
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,981
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 96,089
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 96,089
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 27,038
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -8,574
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,814
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 253,446
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 703,723
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 14
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 14
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 59,212
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 56,973
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 56,973
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,237
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -59,198
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 194,248
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 44,713
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 45,276
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -563
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 149,535
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35684046 TIN: 2020310248 Numer VAT: SK2020310248
 • Zarejestrowana siedziba: IMPA Dolný Kubín, Kuzmányho 12, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 February 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 831 01 20.12.2000
  Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06 20.12.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Sven Szokolay 303 726 € (50%) Chrasťová 23/B Bratislava 831 01
  Milan Zajac 303 726 € (50%) Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.01.2012Zrušeny spoločníci:
   IMPA Bratislava, a.s. Panónska cesta 23 Bratislava 851 04
   15.08.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Jaroščák Nemocničná 1947/43-51 Dolný Kubín 026 01 Vznik funkcie: 03.11.2006
   23.03.2011Noví spoločníci:
   IMPA Bratislava, a.s. Panónska cesta 23 Bratislava 851 04
   22.03.2011Zrušeny spoločníci:
   Peter Vojtko Brusnicová 12316/20 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Vojtko Brusnicová 12316/20 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 20.12.2000
   28.12.2007Noví spoločníci:
   Peter Vojtko Brusnicová 12316/20 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Vojtko Brusnicová 12316/20 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 20.12.2000
   27.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 20.12.2000
   26.01.2007Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, montáž, údržba a oprava zabezpečovacích zariadení
   30.11.2006Nové obchodné meno:
   IMPA Dolný Kubín, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   technicko-organizačné zabezpečenie vzdelávania, školení, kurzov a seminárov
   organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   prevádzkovanie parkovísk, odstavných plôch a garáží pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Ing. Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 831 01
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Sven Szokolay Chrasťová 23/B Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 20.12.2000
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 20.12.2000
   Miroslav Jaroščák Nemocničná 1947/43-51 Dolný Kubín 026 01 Vznik funkcie: 03.11.2006
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 20.12.2000
   29.11.2006Zrušené obchodné meno:
   I.M.P. - A., s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Sven Szokolay Dobrovičova 3 Bratislava
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Sven Szokolay Dobrovičova 3 Bratislava Vznik funkcie: 20.12.2000
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava Vznik funkcie: 20.12.2000
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 20.12.2000
   29.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Sven Szokolay Dobrovičova 3 Bratislava Vznik funkcie: 20.12.2000
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava Vznik funkcie: 20.12.2000
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 20.12.2000
   28.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Sven Szokolay Dobrovičova 3 Bratislava
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   11.12.2002Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   27.03.2001Noví spoločníci:
   Ing. Sven Szokolay Dobrovičova 3 Bratislava
   26.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Sven Szokolay Dobrovičova 3 Bratislava
   Ingrid Vargová J. Stanislava 41 Bratislava
   16.01.2001Noví spoločníci:
   Ing. Sven Szokolay Dobrovičova 3 Bratislava
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Sven Szokolay Dobrovičova 3 Bratislava
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   15.01.2001Zrušeny spoločníci:
   FOCUS FINANCE o.c.p., a.s. IČO: 35 773 111 Grösslingova 45 Bratislava 811 09
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mikuláš Bíro Vlastenecké nám. 10 Bratislava
   05.10.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   Mikuláš Bíro Vlastenecké nám. 10 Bratislava
   04.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Seruga Špitálska 49 Bratislava
   06.09.2000Noví spoločníci:
   FOCUS FINANCE o.c.p., a.s. IČO: 35 773 111 Grösslingova 45 Bratislava 811 09
   05.09.2000Zrušeny spoločníci:
   SPIRA, a.s. IČO: 35 740 701 Hattalova 12 Bratislava 831 03
   18.07.2000Noví spoločníci:
   SPIRA, a.s. IČO: 35 740 701 Hattalova 12 Bratislava 831 03
   17.07.2000Zrušeny spoločníci:
   SPIRA, a.s. IČO: 35 740 701 Hattalova 12 Bratislava 831 03
   07.10.1999Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, montáž, údržba a oprava zabezpečovacích zariadení
   Noví spoločníci:
   SPIRA, a.s. IČO: 35 740 701 Hattalova 12 Bratislava 831 03
   Ingrid Vargová J. Stanislava 41 Bratislava
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   06.10.1999Zrušeny spoločníci:
   BMI SECURITIES o.c.p. a.s. IČO: 35 688 581 Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   Ingrid Vargová J. Stanislava 41 Bratislava
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   15.01.1998Nové predmety činnosti:
   opravy motorových vozidiel
   opravy karosérií
   19.04.1997Noví spoločníci:
   BMI SECURITIES o.c.p. a.s. IČO: 35 688 581 Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   Ingrid Vargová J. Stanislava 41 Bratislava
   Peter Vojtko Fraňa Kráľa 18 Bratislava
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miloslav Seruga Špitálska 49 Bratislava
   18.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Peter Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Ingrid Zajacová Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Peter Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   14.02.1996Nové obchodné meno:
   I.M.P. - A., s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v doprave
   predaj dvojstopých motorových vozidiel
   predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopých motorových vozidiel
   veľkoobchod so strojmi a technickými potrebami
   prenájom stavebných strojov a zariadení
   opracovávanie a približovanie dreva
   Noví spoločníci:
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Peter Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Ingrid Zajacová Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Peter Zajac Kuzmányho 12 Bratislava 811 06