Utwórz fakturę

RMD - car - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.09.2016
Basic information
Nazwa firmy RMD - car
PIN 35684089
TIN 2020347912
Numer VAT SK2020347912
Data utworzenia 16 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RMD - car
P. Horova č. 13
84107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 035 508 €
Zysk 3 901 €
Kapitał 430 667 €
Kapitał własny 87 948 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0248208911, 0248208912, 0248208916, 0248208944, 0903718306, 0903718506, 0903788307, 0243429468, 0243
Telefon(y) kom. 0903718306, 0903718506, 0903788307
Nr(y) faksu 0248208944
Date of updating data: 28.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 277,556
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,869
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,869
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 496
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 5,052
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 321
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 270,752
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 204,515
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 174,681
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 174,681
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 29,834
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 66,237
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 920
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 65,317
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 935
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 935
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 277,556
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 92,466
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 717
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 717
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 81,209
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 90,689
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -9,480
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,901
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 185,090
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,687
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,687
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 183,055
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 169,102
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 169,102
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 6,133
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,007
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,650
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,163
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 111
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 111
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 237
Date of updating data: 28.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,034,601
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,035,508
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 7,366
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,027,235
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 907
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,026,881
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 5,743
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,983
D. Usług (účtová grupa 51) 1,865,650
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 141,570
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 107,237
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 32,407
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,926
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 787
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 625
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 625
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,523
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 8,627
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 154,225
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,428
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,418
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,272
O. Walutowe straty (563) 3,220
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,052
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,844
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,783
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,882
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,901
Date of updating data: 28.09.2016
Date of updating data: 28.09.2016