Utwórz fakturę

SELGEN-Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy SELGEN-Slovakia
PIN 35684143
TIN 2020826104
Numer VAT SK2020826104
Data utworzenia 14 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SELGEN-Slovakia
Drevená 766/1
92401
Galanta
Financial information
Sprzedaż i dochody 410 207 €
Zysk -5 980 €
Kapitał 248 701 €
Kapitał własny 16 935 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0317805808
Telefon(y) kom. 0903707209
Nr(y) faksu 0317805686
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,992
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 0
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,328
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 273,913
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 251,644
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,053
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 275,905
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,827
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 821
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 9,346
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,980
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 265,078
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 265,078
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 265,078
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 410,207
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 141,547
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 188,634
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 80
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 79,946
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 415,665
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 131,971
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,046
C. Usług (účtová grupa 51) 189,508
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 176
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 81,964
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -5,458
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -3,344
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 805
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 800
X. Interesu dochód (662) 4
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 365
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 365
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 440
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -5,018
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 962
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -5,980
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :35684143 TIN: 2020826104 Numer VAT: SK2020826104
 • Zarejestrowana siedziba: SELGEN-Slovakia, Drevená 766/1, 92401, Galanta
 • Data utworzenia: 14 February 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.07.2003Nové sidlo:
   Drevená 766/1 Galanta 924 01
   Noví spoločníci:
   Selgen a.s. Jankovcova 18 Praha 170 37 Česká republika
   Ing. Vincent Iványi Krásna 1089/43 Galanta
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alexander Matlák Rosná 2120/40 Senec Vznik funkcie: 19.02.2003
   16.07.2003Zrušené sidlo:
   Sekurisova 16 Bratislava 840 02
   Zrušeny spoločníci:
   Selgen a.s. Jankovcova 18 Praha 170 37 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Antonín Klimeš Kudlákova 3 Bratislava Vznik funkcie: 14.02.1996 Skončenie funkcie: 19.02.2003
   04.11.1998Nové sidlo:
   Sekurisova 16 Bratislava 840 02
   Noví spoločníci:
   Selgen a.s. Jankovcova 18 Praha 170 37 Česká republika
   03.11.1998Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 817 14
   Zrušeny spoločníci:
   Selgen a.s. Jankovcova 18 Praha 170 37 Česká republika
   14.02.1996Nové obchodné meno:
   SELGEN-Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 817 14
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zaistenie šľachtenia polných plodín
   výroba, nákup a predaj osív
   Noví spoločníci:
   Selgen a.s. Jankovcova 18 Praha 170 37 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Antonín Klimeš Kudlákova 3 Bratislava Vznik funkcie: 14.02.1996 Skončenie funkcie: 19.02.2003