Utwórz fakturę

RYBEKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RYBEKO
PIN 35684208
TIN 2020309236
Numer VAT SK2020309236
Data utworzenia 20 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RYBEKO
M.R. Štefánika 437
90841
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 177 073 €
Zysk 43 687 €
Kapitał 547 172 €
Kapitał własny 157 965 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0346512140
Telefon(y) kom. +421915722776
Nr(y) faksu 0346512140
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 491,418
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 222,349
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 222,349
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 24,895
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 87,181
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 110,273
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 268,765
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 170,358
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 142,144
3. Produkty (123) - /194/ 28,214
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 70,641
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 69,632
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 69,632
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,009
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 27,766
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 27,766
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 304
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 304
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 491,418
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 201,652
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,495
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,495
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 402,383
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,760
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,760
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -255,673
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 142,036
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -397,709
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 43,687
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 289,766
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,880
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,880
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 158,261
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 98,740
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 98,740
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 19,166
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,903
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,228
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,138
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,086
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,912
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 6,912
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 120,713
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,997,235
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,177,073
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 439
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,940,822
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 55,974
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 160,841
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 18,193
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 804
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,117,526
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 435
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,774,201
D. Usług (účtová grupa 51) 102,308
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 180,105
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 133,504
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 41,408
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,193
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,477
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 53,171
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 53,171
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 829
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 59,547
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 281,132
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,881
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 8,892
2. Pozostałe koszty (562A) 8,892
O. Walutowe straty (563) 20
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,969
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,880
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 47,667
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,980
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,980
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 43,687
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35684208 TIN: 2020309236 Numer VAT: SK2020309236
 • Zarejestrowana siedziba: RYBEKO, M.R. Štefánika 437, 90841, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 February 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.09.1999Nové sidlo:
   M.R. Štefánika 437 Šaštín - Stráže 908 41
   Nové predmety činnosti:
   výroba nealkoholických nápojov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Hurban Pri štadióne 1383 Šaštín - Stráže 908 41
   23.09.1999Zrušené sidlo:
   Štefánikova 29 Bratislava 811 16
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.10.1998Noví spoločníci:
   Anna Hlivová Babuškova 5 Bratislava 821 03
   Vladimír Hurban Pri Štadióne 1383 Šaštín - Stráže 908 41
   Štefan Chlepko Moldavská 9 Bratislava 821 03
   Iveta Nováková Chrobákova 17 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Chlepko Moldavská 9 Bratislava 821 03
   06.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Manuela Grossová Pri Kríži 10 Bratislava
   Ing. Ondrej Kadák Ľubinská 23 Bratislava
   Ing. Zdenek Kopačik Tupolevova 4/D Bratislava
   Milan Suchý Okružná 1186/6 Senica
   Ing. Eleonóra Škafská Jungmannova 20 Bratislava
   Ing. Ľubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Suchý Okružná 1186/6 Senica
   20.02.1996Nové obchodné meno:
   RYBEKO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 29 Bratislava 811 16
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   usporadúvanie a organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
   inžinierská činnosť - koordinačná
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Manuela Grossová Pri Kríži 10 Bratislava
   Ing. Ondrej Kadák Ľubinská 23 Bratislava
   Ing. Zdenek Kopačik Tupolevova 4/D Bratislava
   Milan Suchý Okružná 1186/6 Senica
   Ing. Eleonóra Škafská Jungmannova 20 Bratislava
   Ing. Ľubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Suchý Okružná 1186/6 Senica