Utwórz fakturę

Wellex - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 08.10.2015
Basic information
Nazwa firmy Wellex
PIN 35684232
TIN 2020347945
Numer VAT SK2020347945
Data utworzenia 21 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Wellex
Haburská 49/A
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 641 €
Zysk -1 711 €
Kapitał 38 961 €
Kapitał własny 4 258 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255562333
Telefon(y) kom. 0905553958
Date of updating data: 08.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 35,797
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 35,797
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 230
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 0
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 0
3. Produkty (123) - /194/ 0
4. Zwierzęta (124) - /195/ 0
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 230
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 30,974
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 30,851
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,851
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Wartość netto kontraktu (316A) 0
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 123
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,593
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,565
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 28
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 35,797
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,546
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,382
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,382
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,711
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,251
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 33,251
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 32,291
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,291
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 08.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,429
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,641
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 244
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 0
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,185
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 212
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,235
D. Usług (účtová grupa 51) 4,235
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -594
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -806
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 0
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
X.1. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych od podmiotów powiązanych (666A) 0
2. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych w proporcjonalnego udziału w dodatku do dochodu spółek zależnych (666A) 0
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 0
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 157
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 157
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -157
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -751
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,711
Date of updating data: 08.10.2015
Date of updating data: 08.10.2015