Utwórz fakturę

WALKER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.04.2016
Basic information
Nazwa firmy WALKER
PIN 35684259
TIN 2020875175
Numer VAT SK2020875175
Data utworzenia 21 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba WALKER
Vinohradnícka ul. 3
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 297 432 €
Zysk -288 897 €
Kapitał 7 862 891 €
Kapitał własny 15 732 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0263821531
Telefon(y) kom. +421903703533
Date of updating data: 04.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,046,476
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,781,851
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,831,851
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 30,134
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 5,805,612
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ -3,895
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 950,000
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 950,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 264,625
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 203,635
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 200,883
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 200,883
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 128
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,624
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 60,990
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 38,566
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 22,424
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,046,476
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,844
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 405,190
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 21
2. Inne fundusze (427, 42X) 21
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -121,772
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) -105,819
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -15,953
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -288,898
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,044,632
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,008,037
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 7,007,909
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 128
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 36,595
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 31,576
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,576
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,704
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 315
Date of updating data: 04.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 155,348
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 297,432
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 155,348
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 140,833
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,251
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 588,266
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 145
D. Usług (účtová grupa 51) 139,543
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,134
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 267,907
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 267,907
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 176,259
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 278
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -290,834
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 15,660
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,110
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 2,624
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 2,624
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 486
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 486
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 100
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 100
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 3,010
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -287,824
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,073
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,073
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -288,897
Date of updating data: 04.04.2016
Date of updating data: 04.04.2016