Utwórz fakturę

Rondel - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Rondel
PIN 35684313
TIN 2020310270
Numer VAT SK2020310270
Data utworzenia 21 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Rondel
Radvanská 23A
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 148 989 €
Zysk 14 035 €
Kapitał 520 552 €
Kapitał własny -59 020 €
Dane kontaktowe
E-mail roger@roger.sk
Telefon(y) 0254415445
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 485,949
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 460,010
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 437,670
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 139,579
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 289,281
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,810
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 22,340
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 22,340
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,523
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 578
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 578
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 578
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,085
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,085
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,085
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,860
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 95
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,765
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 18,416
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 416
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 18,000
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 485,949
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -44,985
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -66,323
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,332
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -69,655
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,035
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 518,236
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 287,123
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 25,007
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 25,007
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 262,055
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 61
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 229,713
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 30,497
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,497
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 194,428
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 320
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 145
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,323
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,400
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,400
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 12,698
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 3,150
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 9,548
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 148,989
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 148,989
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 147,167
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,822
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 121,926
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 19,199
D. Usług (účtová grupa 51) 46,864
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,955
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,632
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,323
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,655
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 38,873
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 38,873
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,380
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 27,063
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 81,104
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 369
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 369
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 369
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 12,437
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 10,987
2. Pozostałe koszty (562A) 10,987
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,450
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -12,068
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 14,995
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 14,035
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35684313 TIN: 2020310270 Numer VAT: SK2020310270
 • Zarejestrowana siedziba: Rondel, Radvanská 23A, 81103, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 February 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04 21.02.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mag. Edita Rogerová 6 639 € (100%) Kubániho 5 Bratislava 811 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.03.2012Nové sidlo:
   Radvanská 23A Bratislava 811 03
   21.03.2012Zrušené sidlo:
   Radvanská 23 Bratislava 811 03
   02.03.2011Nové sidlo:
   Radvanská 23 Bratislava 811 03
   01.03.2011Zrušené sidlo:
   Radvanská 25 Bratislava 811 03
   14.01.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 21.02.1996
   13.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 03
   01.03.1999Noví spoločníci:
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 3630/5 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 03
   28.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03
   21.02.1996Nové obchodné meno:
   Rondel s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radvanská 25 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovanie, kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03