Utwórz fakturę

East West Logistik - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy East West Logistik
PIN 35684321
TIN 2020355436
Numer VAT SK2020355436
Data utworzenia 21 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba East West Logistik
Kopčianska 92
85203
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 144 550 €
Zysk 87 984 €
Kapitał 3 967 665 €
Kapitał własny 1 395 085 €
Dane kontaktowe
E-mail info@eastwestlogistik.sk
Telefon(y) 0240208504, 0263838398, 0240208555
Nr(y) faksu 0263533833
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,284,928
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,765,114
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 4,837
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 4,837
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,478,998
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,477,261
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,737
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,281,279
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 1,281,279
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,506,508
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 29,404
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 29,404
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,121,131
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,094,809
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,094,809
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 26,322
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 355,973
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 27,172
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 328,801
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 13,306
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 13,306
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,284,928
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,483,069
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 99,582
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 99,582
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 9,958
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 9,958
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,285,545
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,462,271
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -176,726
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 87,984
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,801,859
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,041,073
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,927
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 1,038,146
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,742,326
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 929,815
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 929,815
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 226,619
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 45,591
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 16,621
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 59,243
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 464,437
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 18,460
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 18,460
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 7,681,748
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 8,144,550
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,074
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,680,674
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 124,891
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 337,911
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,977,471
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 717
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,810,236
D. Usług (účtová grupa 51) 4,569,690
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 597,363
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 417,229
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 147,030
4. Koszty społeczne (527, 528) 33,104
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 110,149
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 475,352
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 475,352
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 249,096
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 9,011
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 155,857
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 167,079
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,301,105
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26,914
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 26,911
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 26,911
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 63,194
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 59,591
2. Pozostałe koszty (562A) 59,591
O. Walutowe straty (563) 360
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,243
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -36,280
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 130,799
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 42,815
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 40,009
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 2,806
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 87,984
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35684321 TIN: 2020355436 Numer VAT: SK2020355436
 • Zarejestrowana siedziba: East West Logistik, Kopčianska 92, 85203, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 February 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jozef Sivčák Ráztočná 35 Bratislava 821 07 18.10.2005
  Lenka Sivčáková Ráztočná 35 Bratislava 821 07 18.10.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jozef Sivčák 49 791 € (50%) Ráztočná 35 Bratislava 821 07
  Lenka Sivčáková 49 791 € (50%) Ráztočná 35 Bratislava 821 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.10.2009Nové predmety činnosti:
   diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
   opravy karosérií
   údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   čistiace a upratovacie služby
   18.10.2005Nové predmety činnosti:
   zapožičiavanie a prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Lenka Sivčáková Ráztočná 35 Bratislava 821 07
   Ing. Jozef Sivčák Ráztočná 35 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Sivčák Ráztočná 35 Bratislava 821 07
   Lenka Sivčáková Ráztočná 35 Bratislava 821 07
   17.10.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Sivčák Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   Lenka Sivčáková Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Sivčák Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   Lenka Sivčáková Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   02.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Sivčák Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   Lenka Sivčáková Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   01.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Sivčák Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   Lenka Sivčáková Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   22.04.1996Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Sivčák Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   21.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Sivčák Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   Peter Žitnay Námestie SNP 303/9 Partizánske 958 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.02.1996Nové obchodné meno:
   East West Logistik s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 92 Bratislava 852 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   sprostredkovanie obchodu
   zasielateľstvo
   verejná cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Sivčák Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   Lenka Sivčáková Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   Peter Žitnay Námestie SNP 303/9 Partizánske 958 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Sivčák Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02
   Lenka Sivčáková Medzilaborecká 21 Bratislava 821 02