Utwórz fakturę

Rondel - In - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.06.2016
Basic information
Nazwa firmy Rondel - In
PIN 35684330
TIN 2020310259
Numer VAT SK2020310259
Data utworzenia 22 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Rondel - In
Obchodná 2
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 463 582 €
Zysk 152 773 €
Kapitał 2 938 522 €
Kapitał własny 344 058 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252923001, 0917291814
Telefon(y) kom. 0917291814
Date of updating data: 28.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,989,412
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 903,668
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 903,668
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 146,053
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 757,615
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,085,744
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,695,000
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,695,000
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 385,236
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 60,674
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 60,674
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 324,562
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,508
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 272
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,236
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,989,412
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 622,604
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 315,343
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 315,343
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 31,533
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 31,533
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 122,955
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 341,676
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -218,721
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 152,773
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,327,785
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,534
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 10,534
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 81,336
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 63,230
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,230
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,920
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,186
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 700
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 700
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,235,215
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 39,023
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 39,023
Date of updating data: 28.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 457,294
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 463,582
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 457,294
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,288
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 227,895
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 46,543
D. Usług (účtová grupa 51) 135,833
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,893
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 31,567
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 31,567
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,059
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 235,687
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 274,918
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15,275
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 15,275
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 15,275
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 90,335
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 90,055
2. Pozostałe koszty (562A) 90,055
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 280
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -75,060
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 160,627
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 7,854
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 7,854
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 152,773
Date of updating data: 28.06.2016
Date of updating data: 28.06.2016