Utwórz fakturę

HYDROCONSULTING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HYDROCONSULTING
PIN 35684348
TIN 2020339332
Numer VAT SK2020339332
Data utworzenia 14 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HYDROCONSULTING
Bulharská 70
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 412 333 €
Zysk 73 553 €
Kapitał 102 680 €
Kapitał własny 78 816 €
Dane kontaktowe
E-mail hydroconsulting@stonline.sk
Telefon(y) +421243634627, +421243634628, +421243634629
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 342,688
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 342,668
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 332,253
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 327,208
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 327,208
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 5,045
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,415
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 263
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,152
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 20
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 20
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 342,688
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 152,369
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,037
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,037
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 70,451
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 70,451
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 73,553
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 190,197
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,037
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,037
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 185,394
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 65,200
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 65,200
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 38,802
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 11,069
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 70,323
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,766
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,766
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 122
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 122
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 412,333
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 412,333
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 412,333
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 320,350
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,233
D. Usług (účtová grupa 51) 117,540
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 201,366
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 156,199
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 42,339
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,828
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 122
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 87
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 87
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 91,983
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 293,560
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 116
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 116
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 116
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 75
O. Walutowe straty (563) 9
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 66
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 41
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 92,024
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 18,471
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 18,471
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 73,553
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35684348 TIN: 2020339332 Numer VAT: SK2020339332
 • Zarejestrowana siedziba: HYDROCONSULTING, Bulharská 70, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 February 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06 14.02.1996
  Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09 14.02.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Babečka 3 520 € (50%) Slatinská 26 Bratislava 821 06
  Ing. Peter Glaus 3 520 € (50%) Gajova 7 Bratislava 811 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.04.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 14.02.1996
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 14.02.1996
   29.01.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 14.02.1996
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 14.02.1996
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 14.02.1996
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 14.02.1996
   28.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Kohút Šustekova 21 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Kohút Šustekova 21 Bratislava 851 04
   09.01.2003Nové sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia vodohospodárske stavby
   08.01.2003Zrušené sidlo:
   Galvaniho 8 Bratislava 821 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie stavieb
   19.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Kohút Šustekova 21 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Kohút Šustekova 21 Bratislava 851 04
   18.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06
   Ing. Miroslav Čomaj Lotyšská 12 Bratislava 821 06
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Kohút Šustekova 21 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06
   Ing. Miroslav Čomaj Lotyšská 12 Bratislava 821 06
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Kohút Šustekova 21 Bratislava 851 04
   13.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06
   Ing. Miroslav Čomaj Lotyšská 12 Bratislava 821 06
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Kohút Šustekova 21 Bratislava 851 04
   12.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06
   Ing. Ján Bereš Smolenická 2 Bratislava 851 05
   Ing. Miroslav Čomaj Lotyšská 12 Bratislava 821 06
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Kohút Šustekova 21 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bereš Smolenická 2 Bratislava 851 05
   18.11.1996Nové sidlo:
   Galvaniho 8 Bratislava 821 04
   17.11.1996Zrušené sidlo:
   Hattalova 8 Bratislava 831 03
   14.02.1996Nové obchodné meno:
   HYDROCONSULTING s r.o.
   Nové sidlo:
   Hattalova 8 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v obore vodohospodárskych, hydrotechnických a hydroenergetických stavieb
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   projektovanie stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06
   Ing. Ján Bereš Smolenická 2 Bratislava 851 05
   Ing. Miroslav Čomaj Lotyšská 12 Bratislava 821 06
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Kohút Šustekova 21 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Babečka Slatinská 26 Bratislava 821 06
   Ing. Ján Bereš Smolenická 2 Bratislava 851 05
   Ing. Miroslav Čomaj Lotyšská 12 Bratislava 821 06
   Ing. Pavol Frankovský Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Glaus Gajova 7 Bratislava 811 09
   Ing. Robert Hromada Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Kohút Šustekova 21 Bratislava 851 04