Utwórz fakturę

REEM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy REEM
PIN 35684356
TIN 2020347923
Numer VAT SK2020347923
Data utworzenia 19 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REEM
Jána Smreka 20
84107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 738 €
Zysk 554 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 4,157
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 4,157
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,157
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,132
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 61
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 68
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 303
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 5,289
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,568
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -8,761
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 554
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,857
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 4,501
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 2,356
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,066
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 490
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 800
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 7,738
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 5,976
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,762
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 6,382
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,631
C. Usług (účtová grupa 51) 3,981
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 63
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 89
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 418
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 200
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,356
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 364
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 322
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 322
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -322
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,034
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 554
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35684356 TIN: 2020347923 Numer VAT: SK2020347923
 • Zarejestrowana siedziba: REEM, Jána Smreka 20, 84107, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 February 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mária Baumannová Jána Smreka 20 Bratislava 841 07 23.06.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mária Baumannová 6 639 € (100%) Jána Smreka 20 Bratislava 841 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Juraj Doležal Budatínska 55 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Doležal Budatínska 55 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 23.06.2006
   04.08.2006Nové sidlo:
   Jána Smreka 20 Bratislava 841 07
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v doprave v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva
   personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu
   Noví spoločníci:
   Mária Baumannová Jána Smreka 20 Bratislava 841 07
   Juraj Doležal Budatínska 55 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Baumannová Jána Smreka 20 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 23.06.2006
   Juraj Doležal Budatínska 55 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 23.06.2006
   03.08.2006Zrušené sidlo:
   Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Polák Pod Lipovým 33 Bratislava 841 07
   Rudolf Vavrovič Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Polák Pod Lipovým 33 Bratislava 841 07
   Rudolf Vavrovič Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   27.07.1998Noví spoločníci:
   Miroslav Polák Pod Lipovým 33 Bratislava 841 07
   Rudolf Vavrovič Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   26.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Polák Pod Lipovým 33 Bratislava 841 07
   Rudolf Vavrovič Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   12.12.1997Nové predmety činnosti:
   stolárstvo
   14.05.1996Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Rudolf Vavrovič Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Vavrovič Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   13.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Vavrovič Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Vavrovič Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   19.02.1996Nové obchodné meno:
   REEM spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   čalúnnické renovačné služby
   nákup, predaj autosúčiastok
   Noví spoločníci:
   Miroslav Polák Pod Lipovým 33 Bratislava 841 07
   Rudolf Vavrovič Jána Smreka 14 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Polák Pod Lipovým 33 Bratislava 841 07
   Rudolf Vavrovič Jána Smreka 14 Bratislava 841 07