Utwórz fakturę

C.S.W. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy C.S.W.
PIN 35684551
TIN 2020308312
Numer VAT SK2020308312
Data utworzenia 26 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba C.S.W.
Povraznícka 3048/13
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 119 103 €
Zysk 30 546 €
Kapitał 129 264 €
Kapitał własny 25 963 €
Dane kontaktowe
E-mail starinsky@benetton-ba.sk
Telefon(y) 0252493053, 0903420200
Telefon(y) kom. 0903420200
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 271,184
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 112,196
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 112,196
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 6,923
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 105,273
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 152,436
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 148,943
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 58,738
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58,738
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 2,376
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19,541
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 68,288
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,493
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,818
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,675
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,552
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,552
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 271,184
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 56,509
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 49,791
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 49,791
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 49,791
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,311
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,311
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -78,930
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -78,930
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30,546
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 204,675
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 146,859
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 63,948
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,948
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 28,474
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) -121
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,665
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 52,893
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 200
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 200
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 57,616
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 10,000
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 10,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 120,588
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 119,103
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 66,009
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 53,094
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 88,546
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 68,656
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,019
D. Usług (účtová grupa 51) 14,520
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 294
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 247
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 47
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 111
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,896
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,896
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,050
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 30,557
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -18,186
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,485
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,485
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,485
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 536
O. Walutowe straty (563) 3
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 533
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 949
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 31,506
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 30,546
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35684551 TIN: 2020308312 Numer VAT: SK2020308312
 • Zarejestrowana siedziba: C.S.W., Povraznícka 3048/13, 81105, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 February 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Oskar Starinský Povraznícka 13 Bratislava 811 05 26.02.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Oskar Starinský 49 791 € (100%) Povraznícka 13 Bratislava 811 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.02.2012Nové sidlo:
   Povraznícka 3048/13 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Oskar Starinský Povraznícka 13 Bratislava 811 05
   31.01.2012Zrušené sidlo:
   Michalská 3 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oskar Starinský Povraznícka 13 Bratislava 811 05
   21.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Oskar Starinský Povraznícka 13 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 26.02.1996
   20.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oskar Starinský Na letisko 15 Poprad
   02.11.2000Noví spoločníci:
   Ing. Oskar Starinský Povraznícka 13 Bratislava 811 05
   01.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oskar Starinský Na letisko 15 Poprad
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Oskar Starinský Na letisko 15 Poprad
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oskar Starinský Na letisko 15 Poprad
   Cui Weitao Fang Xing Yan Street 38-708 Beijing Čína
   26.02.1996Nové obchodné meno:
   C.S.W. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Michalská 3 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod a veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenstvo v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Oskar Starinský Na letisko 15 Poprad
   Cui Weitao Fang Xing Yan Street 38-708 Beijing Čína
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Oskar Starinský Na letisko 15 Poprad