Utwórz fakturę

PROSIGMA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PROSIGMA
PIN 35684780
TIN 2020348022
Numer VAT SK2020348022
Data utworzenia 22 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROSIGMA
Podhorská 17
84107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 47 109 €
Zysk 4 033 €
Kapitał 19 277 €
Kapitał własny 14 489 €
Dane kontaktowe
E-mail peter.dojcak@gmail.com
witryna internetowa http://www.prosigma.sk
Telefon(y) kom. +421905581214
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 19,309
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 19,078
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,105
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,105
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 415
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 415
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 415
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 17,558
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,522
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 16,036
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 231
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 231
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 19,309
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,211
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 884
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 884
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,655
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,655
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,033
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,098
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,098
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 370
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 370
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 343
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 189
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,196
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 36,190
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 47,109
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 11,029
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 25,161
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 10,919
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41,449
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 6,279
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,790
D. Usług (účtová grupa 51) 15,614
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,543
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,840
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,703
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 223
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,660
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,507
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 490
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 490
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -489
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,171
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,138
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,138
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,033
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015