Utwórz fakturę

UNISERVICE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy UNISERVICE
PIN 35684933
TIN 2020308455
Numer VAT SK2020308455
Data utworzenia 04 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba UNISERVICE
Tomášikova 50/E
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 502 183 €
Zysk 11 962 €
Kapitał 206 743 €
Kapitał własny 51 264 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243638572, 0243638573, 0243638574, 0254653556, 0254653557, 0903206195, 0903725520
Telefon(y) kom. +421903206195, 0903206195, 0903725520
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 84,205
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 84,205
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 84,205
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 176,097
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 134,562
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,403
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 36,117
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 260,302
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 63,226
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 790
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 43,835
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,962
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 197,076
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 77,416
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 2,710
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 61,222
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 48,550
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 10,069
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,754
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 849
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,533
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 53,195
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 502,183
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,501
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 481,213
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,333
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,136
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 478,784
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 6,674
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 52,395
C. Usług (účtová grupa 51) 266,830
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 116,856
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,650
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 11,380
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 13,242
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,757
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 23,399
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 161,815
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 7,075
M. Koszty oprocentowania (562) 5,973
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,102
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -7,075
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 16,324
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 4,362
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 11,962
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015