Utwórz fakturę

CREDITBILANZ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CREDITBILANZ
PIN 35684950
TIN 2020308367
Numer VAT SK2020308367
Data utworzenia 29 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CREDITBILANZ
Rovinka 483
90041
Bratislava
Financial information
Zysk -1 545 €
Kapitał 589 €
Kapitał własny -14 200 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905606468
Telefon(y) kom. 0907730264, 0905606468
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 475
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 322
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 322
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 322
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 123
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 41
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 41
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 82
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 80
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 30
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 30
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 475
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,639
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 13,107
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,860
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,860
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -24,700
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -24,700
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,545
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,114
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,640
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,640
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,474
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 54
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 54
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 460
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 492
D. Usług (účtová grupa 51) 400
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 92
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 92
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -492
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -400
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 93
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 93
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -93
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -585
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,545
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015