Utwórz fakturę

Caparol Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.05.2016
Basic information
Nazwa firmy Caparol Slovakia
PIN 35684992
TIN 2020323272
Numer VAT SK2020323272
Data utworzenia 01 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Caparol Slovakia
Bajkalská 4
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 397 660 €
Zysk 49 722 €
Kapitał 1 480 328 €
Kapitał własny 1 313 623 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421255566435, +421255566443, +421255566440, +421255566441
Nr(y) faksu 0255566435
Date of updating data: 23.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,680,791
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 205,463
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,299
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 2,299
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 203,164
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 203,164
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,467,354
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 143,099
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 143,099
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 37,734
8. Podatek odroczony należności (481A) 37,734
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 659,398
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 365,401
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 365,401
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 250,000
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 43,557
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 440
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 627,123
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 960
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 626,163
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,974
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,974
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,680,791
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,496,788
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,382,643
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 14,681
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 14,681
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 16,548
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 16,548
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 49,722
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 179,474
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 591
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 591
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 528
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 528
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 134,557
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 88,264
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,001
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75,263
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 20,530
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 13,939
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,079
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 745
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 43,798
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 9,198
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 34,600
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 4,529
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 4,529
Date of updating data: 23.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,360,476
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,397,660
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,307,326
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 53,150
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 5,634
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 21,341
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,209
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,318,288
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,128,039
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 85,104
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 11,268
D. Usług (účtová grupa 51) 545,770
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 439,499
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 318,549
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 115,257
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,693
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,660
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 69,922
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 69,922
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 30,218
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -20,842
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,650
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 79,372
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 595,929
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,876
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,165
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 3,125
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 40
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 22
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 689
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,964
O. Walutowe straty (563) 2,445
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,519
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,088
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 77,284
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 27,562
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 17,391
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 10,171
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 49,722
Date of updating data: 23.05.2016
Date of updating data: 23.05.2016
 • PIN :35684992 TIN: 2020323272 Numer VAT: SK2020323272
 • Zarejestrowana siedziba: Caparol Slovakia, Bajkalská 4, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Prokop Kocián, MBA Chodeč 32 Vysoká 277 24 Česká republika 12.04.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  DAW SE 33 194 € (100%) Ober-Ramstadt 643 72 Nemecká spolková republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.05.2016Nové predmety činnosti:
   Prenájom hnuteľných vecí
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Reklamné a marketingové služby
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Prokop Kocián , MBA Chodeč 32 Vysoká 277 24 Česká republika Vznik funkcie: 12.04.2016
   12.11.2013Noví spoločníci:
   DAW SE Roßdörfer Straße 50 Ober-Ramstadt 643 72 Nemecká spolková republika
   22.01.2013Nové sidlo:
   Bajkalská 4 Bratislava 821 08
   23.02.1996Nové obchodné meno:
   Caparol Slovakia s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ