Utwórz fakturę

WBI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy WBI
PIN 35685018
TIN 2020339431
Numer VAT SK2020339431
Data utworzenia 28 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba WBI
Žižkova 42
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 854 557 €
Zysk 1 860 €
Kapitał 1 384 670 €
Kapitał własny 385 803 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243410285, 0905742877
Telefon(y) kom. 0905742877
Nr(y) faksu 0243410285, 0243410288
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,222,822
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 594,766
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 579,728
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 579,728
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 15,038
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 15,038
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 598,302
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 74,988
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 891
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 67,473
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 6,624
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 37
8. Podatek odroczony należności (481A) 37
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 521,472
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 506,407
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 506,407
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,946
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,119
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,805
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,480
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 325
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 29,754
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 29,754
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,222,822
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 387,664
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,197
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,197
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,319
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 349,288
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 349,288
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,860
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 829,577
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 20,569
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 14,842
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 5,727
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 512,268
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 293,135
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 293,135
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 73,656
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 28,344
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 28,146
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 88,977
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,994
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,994
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 290,746
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 5,581
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 5,581
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,763,836
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,854,557
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,043,993
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,616,715
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 11,992
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 62,641
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 103,128
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,088
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,824,845
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 688,224
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 54,687
D. Usług (účtová grupa 51) 1,024,646
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 764,898
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 554,530
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 195,058
4. Koszty społeczne (527, 528) 15,310
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 12
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 254,513
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 254,513
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 28,279
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,586
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 29,712
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 967,784
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 423
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 404
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 404
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 19
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 24,205
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 16,393
2. Pozostałe koszty (562A) 16,393
O. Walutowe straty (563) 70
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,742
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -23,782
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,930
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,070
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,679
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -609
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,860
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35685018 TIN: 2020339431 Numer VAT: SK2020339431
 • Zarejestrowana siedziba: WBI, Žižkova 42, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 February 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02 07.01.2004
  Ing. Dita Sirotová, CSc. Anenská 4 Bratislava 811 07 07.01.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Marian Pikna 15 436 € (46.5%) Žižkova 42 Bratislava 811 02
  Ing. Dita Sirotová, CSc. 10 291 € (31%) Anenská 4 Bratislava 811 07
  Ing. Zuzana Zajíčková 7 470 € (22.5%) 32 Pernek 900 53
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.12.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Luška Piešťanská 50 Košice 040 11
   13.08.2009Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   prenájom hnuteľných vecí
   počítačové služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Luška Piešťanská 50 Košice 040 11
   12.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Luška Piešťanská 4 Košice 040 11
   21.04.2008Zrušeny spoločníci:
   WEBCOM a.s. IČO: 25 820 826 Vratimovská 624/11 Ostrava, Kunčičky 718 00 Česká republika
   22.03.2007Nové obchodné meno:
   WBI, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02
   Ing. Dita Sirotová , CSc. Anenská 4 Bratislava 811 07
   Ing. Martin Luška Piešťanská 4 Košice 040 11
   21.03.2007Zrušené obchodné meno:
   Webcom - Istro s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02
   Ing. Dita Sirotová , CSc. Anenská 4 Bratislava 811 07
   10.06.2005Nové obchodné meno:
   Webcom - Istro s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Zajíčková 32 Pernek 900 53
   09.06.2005Zrušené obchodné meno:
   ISTROCONSTRUCT s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Václav Vinklárek Sportovní 1460 Holešov 796 01 Česká republika Vznik funkcie: 07.01.2004
   07.06.2004Noví spoločníci:
   WEBCOM a.s. IČO: 25 820 826 Vratimovská 624/11 Ostrava, Kunčičky 718 00 Česká republika
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02
   Ing. Dita Sirotová , CSc. Anenská 4 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 07.01.2004
   Ing. Dita Sirotová , CSc. Anenská 4 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 07.01.2004
   Ing. Václav Vinklárek Sportovní 1460 Holešov 796 01 Česká republika Vznik funkcie: 07.01.2004
   06.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 14.11.1997
   08.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 14.11.1997
   07.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02
   06.11.2000Nové predmety činnosti:
   prekladateľské a tlmočnícke služby z a do jazyka nemeckého a anglického
   prieskum trhu a verejnej mienky
   vydavateľská činnosť
   výroba zvukových a zvukovoobrazových záznamov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   ekonomické a účtovné poradenstvo
   poradenstvo v predmete podnikania
   05.11.2000Zrušeny predmety činnosti:
   prieskum trhu
   19.04.1999Nové sidlo:
   Žižkova 42 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting
   leasing všetkých druhov tovarov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02
   18.04.1999Zrušené sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a úprava predmetov z plastov
   výroba nástrojov a súčiastok
   kovoobrábanie-konštrukcia súčiastok a nástrojov
   Zrušeny spoločníci:
   HISTEC s.r.o. IČO: 31 400 841 Budovateľská 25 Bratislava 821 08
   21.01.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Pikna Žižkova 42 Bratislava 811 02
   20.01.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Laco S. H. Vajanského 43 Nové Zámky 940 74
   17.09.1996Nové obchodné meno:
   ISTROCONSTRUCT s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výroba a úprava predmetov z plastov
   výroba nástrojov a súčiastok
   kovoobrábanie-konštrukcia súčiastok a nástrojov
   Noví spoločníci:
   HISTEC s.r.o. IČO: 31 400 841 Budovateľská 25 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Laco S. H. Vajanského 43 Nové Zámky 940 74
   16.09.1996Zrušené obchodné meno:
   RAVEX s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Peter Kubík kpt. Rašu 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   28.02.1996Nové obchodné meno:
   RAVEX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť pri nákupe a predaji tovarov
   poradenská činnosť pri nákupe a predaji tovarov
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   reklamné činnosti
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Peter Kubík kpt. Rašu 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava