Utwórz fakturę

ALFA LAVAL Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ALFA LAVAL Slovakia
PIN 35685069
TIN 2020339420
Numer VAT SK2020339420
Data utworzenia 01 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALFA LAVAL Slovakia
Račianska 153/A
83154
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 230 152 €
Zysk 546 813 €
Kapitał 2 507 338 €
Kapitał własny 1 041 980 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244454534, 0244454538, 0244454552, 0244455093, 0244455094, 0244455095, 0244455096, 0244459917, 0244
Nr(y) faksu 0244459917
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,956,956
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 10,108
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 10,108
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 10,108
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,838,948
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 30,485
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 30,485
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 43,255
8. Podatek odroczony należności (481A) 43,255
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,540,697
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,218,949
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,130
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,210,819
2. Wartość netto kontraktu (316A) 19,507
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 280,000
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,411
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 830
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 224,511
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,284
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 222,227
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 107,900
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 359
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 107,541
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,956,956
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 988,793
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 112,561
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 112,561
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 11,650
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 11,650
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 317,769
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 320,877
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,108
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 546,813
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,963,252
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,235
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,235
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 112,229
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 112,229
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,803,072
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,583,792
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,021,079
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 562,713
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,377
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,853
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 193,050
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 36,369
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 13,830
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 22,539
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,347
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 4,911
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 4,911
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 9,234,218
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 9,230,152
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 7,591,966
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,597,777
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 108
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40,301
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,512,176
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 6,336,396
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 793,672
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -9,132
D. Usług (účtová grupa 51) 946,149
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 394,308
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 284,975
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 103,657
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,676
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,477
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,427
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,427
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -5,533
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 51,412
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 717,976
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,122,658
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,066
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 319
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 296
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 23
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3,746
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,814
O. Walutowe straty (563) 2,664
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,150
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,748
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 711,228
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 164,415
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 164,597
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -182
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 546,813
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35685069 TIN: 2020339420 Numer VAT: SK2020339420
 • Zarejestrowana siedziba: ALFA LAVAL Slovakia, Račianska 153/A, 83154, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Petr Drnovský Seifertova 1527/16 Praha 3 130 00 Česká republika 30.01.2012
  Ing. Renáta Váchová Malešická 11 Praha 3 130 00 Česká republika 01.01.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Alfa Laval N.V. 2 059 € (1.8%) Breda 4817ZZ Holandské kráľovstvo
  Alfa Laval Holding B.V. 110 503 € (98.2%) Breda 4817ZZ Holandské kráľovstvo
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Emília Kacvinská Zdravotnícka 2B Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 11.05.2011
   20.12.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Renáta Váchová Malešická 11 Praha 3 130 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2013
   19.12.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Gyula Szekeres Radnai u. 51 Érd 2030 Maďarská republika Vznik funkcie: 01.07.2008
   02.03.2012Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Petr Drnovský Seifertova 1527/16 Praha 3 130 00 Česká republika Vznik funkcie: 30.01.2012
   01.03.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   25.01.2012Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   24.11.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Karoly Nyarfás Gazdovský rad 54 Šamorín 931 00 Vznik funkcie: 11.05.2011
   11.06.2011Nový štatutárny orgán:
   Karoly Nyarfás Gazdovský rad 54 Šamorín 931 00 Vznik funkcie: 11.05.2011
   Emília Kacvinská Zdravotnícka 2B Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 11.05.2011
   30.06.2008Nový štatutárny orgán:
   Gyula Szekeres Radnai u. 51 Érd 2030 Maďarská republika Vznik funkcie: 01.07.2008
   29.06.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Olaf Mueller Ihmerter Str. 97 Hemer 586 75 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 27.10.2005
   23.12.2005Nové sidlo:
   Račianska 153/A Bratislava 831 54
   Nový štatutárny orgán:
   Olaf Mueller Ihmerter Str. 97 Hemer 586 75 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 27.10.2005
   22.12.2005Zrušené sidlo:
   Račianska 153/A Bratislava 831 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hutta Hospodárska 61 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 26.05.2005
   28.06.2005Nové sidlo:
   Račianska 153/A Bratislava 831 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hutta Hospodárska 61 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 26.05.2005
   27.06.2005Zrušené sidlo:
   Vajnorská 142 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Olaf Mueller Vlkova 9 Praha 3 130 00 Česká republika Vznik funkcie: 18.05.2004
   22.02.2005Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vykurovania
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Alfa Laval N.V. Baarschot 2 Breda 4817ZZ Holandské kráľovstvo
   Alfa Laval Holding B.V. Baarschot 2 Breda 4817ZZ Holandské kráľovstvo
   21.02.2005Zrušeny spoločníci:
   Alfa Laval Holding BV Zonnebaan 1 Maarseen Holandsko
   Alfa Laval N.V. Zonnebaan 1 Maarseen Holandsko
   01.07.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Olaf Mueller Vlkova 9 Praha 3 130 00 Česká republika Vznik funkcie: 18.05.2004
   30.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jan Lode Debruyn Galgenweellaan 71 Antwerpen 2050 Belgicko Vznik funkcie: 18.11.2002
   19.08.2003Noví spoločníci:
   Alfa Laval Holding BV Zonnebaan 1 Maarseen Holandsko
   Alfa Laval N.V. Zonnebaan 1 Maarseen Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   Jan Lode Debruyn Galgenweellaan 71 Antwerpen 2050 Belgicko Vznik funkcie: 18.11.2002
   18.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Alfa Laval Holding BV Zonnebaan 1 Maarssen Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubica Panáková Pavlovova 3 Bratislava Vznik funkcie: 18.11.2002
   Ing. Ivan Severský Čulenova 47 Cífer Vznik funkcie: 18.11.2002
   03.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Severský Čulenova 47 Cífer Vznik funkcie: 18.11.2002
   02.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Halač Budovateľská 38 Cífer
   22.11.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Halač Budovateľská 38 Cífer
   21.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Miazdra Žilinská 536/5 Trenčianska Teplá
   26.03.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľubica Panáková Pavlovova 3 Bratislava Vznik funkcie: 18.11.2002
   25.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   10.11.1998Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   inštalácia, opravy elektrických zariadení
   montáž, oprava a údržba strojných zariadení
   čistenie strojných kvapalín
   17.12.1997Noví spoločníci:
   Alfa Laval Holding BV Zonnebaan 1 Maarssen Holandsko
   16.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Alfa Laval Holding BV Amsteldijk 166 Amsterdam Holandsko
   24.06.1997Noví spoločníci:
   Alfa Laval Holding BV Amsteldijk 166 Amsterdam Holandsko
   23.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Tetra Laval Holding GmbH Feldbergstrasse 9 D-652 39 Hochheim am Main SRN
   01.03.1996Nové obchodné meno:
   ALFA LAVAL Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 142 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Tetra Laval Holding GmbH Feldbergstrasse 9 D-652 39 Hochheim am Main SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Miazdra Žilinská 536/5 Trenčianska Teplá