Utwórz fakturę

CLEVIS, v konkurze - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CLEVIS, v konkurze
PIN 35685085
TIN 2020331214
Data utworzenia 29 February 1996
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba CLEVIS, v konkurze
Karadžičova 35
81107
Bratislava
Financial information
Kapitał własny -653 914 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,624
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,624
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 424
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 424
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,200
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,138
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 62
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,624
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -653,914
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 149,037
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 149,037
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 25,559
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 19,712
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 19,712
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -848,222
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 123,162
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -971,384
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 655,538
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 580,997
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 235,794
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 235,794
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,820
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 32,488
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 81,822
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 229,073
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 74,541
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4249025.tif
Date of updating data: 25.06.2015