Utwórz fakturę

TPA TAX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.09.2016
Basic information
Nazwa firmy TPA TAX
PIN 35685115
Data utworzenia 29 February 1996
Company category Komanditná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba TPA TAX
Pribinova 25/4195
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 714 986 €
Zysk -6 664 €
Kapitał 502 679 €
Kapitał własny 43 812 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421220678911
Date of updating data: 09.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 740,994
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 705,552
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 102
8. Podatek odroczony należności (481A) 102
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 702,408
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 257,744
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 257,744
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 426,127
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,487
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 10,050
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,042
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,042
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 35,442
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 35,433
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 740,994
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 37,149
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 18,427
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 25,386
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 25,386
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,664
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 677,417
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,642
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,642
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 476,530
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 147,957
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 147,957
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 257,267
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 31,231
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 19,836
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,239
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 51,043
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 32,330
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 18,713
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 141,202
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 26,428
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 26,428
Date of updating data: 09.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,703,167
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,714,986
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,703,167
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,819
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,452,085
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 20,365
D. Usług (účtová grupa 51) 571,283
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 737,269
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 545,167
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 179,473
4. Koszty społeczne (527, 528) 12,629
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,253
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 19,084
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 100,831
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 262,901
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,111,519
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,770
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 6,770
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,805
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,193
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 1,936
2. Pozostałe koszty (562A) 4,257
O. Walutowe straty (563) 5
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,607
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,035
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 259,866
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 9,263
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 6,383
S. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/- 596) 257,267
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -6,664
Date of updating data: 09.09.2016
Date of updating data: 09.09.2016