Utwórz fakturę

TPA TAX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.11.2016
Basic information
Nazwa firmy TPA TAX
PIN 35685115
TIN 2020308565
Data utworzenia 29 February 1996
Company category Komanditná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba TPA TAX
Pribinova 25/4195
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 723 261 €
Zysk 658 €
Kapitał 502 679 €
Kapitał własny 43 812 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421220678911
Date of updating data: 30.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 367,003
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 323,961
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 98
8. Podatek odroczony należności (481A) 98
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 242,952
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 242,584
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,668
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 222,916
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 368
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 80,911
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 775
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 80,136
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 43,042
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,688
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 34,354
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 367,003
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 37,806
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 18,427
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 18,721
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 18,721
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 658
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 310,059
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 9,902
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 9,902
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 244,324
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 10,663
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,600
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,063
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 176,701
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 27,854
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 17,926
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,180
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 55,833
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 29,120
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 26,713
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 19,138
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 19,138
Date of updating data: 30.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,708,123
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,723,261
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,708,123
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,138
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,368,161
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 19,387
D. Usług (účtová grupa 51) 483,832
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 757,789
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 569,223
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 175,252
4. Koszty społeczne (527, 528) 13,314
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 483
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -14,995
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 121,665
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 355,100
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,204,904
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,418
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7,418
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 7,414
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,324
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,854
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 4,722
2. Pozostałe koszty (562A) 1,132
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,470
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -906
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 354,194
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,884
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 4
S. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/- 596) 350,652
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 658
Date of updating data: 30.11.2016
Date of updating data: 30.11.2016