Utwórz fakturę

Textile House for EURO TRADE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Textile House for EURO TRADE
PIN 35685166
TIN 2020308664
Numer VAT SK2020308664
Data utworzenia 07 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Textile House for EURO TRADE
ProLogis Park, DC2, Diaľničná cesta 2
90301
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 21 312 799 €
Zysk 1 474 289 €
Kapitał 5 236 201 €
Kapitał własny 1 053 282 €
Dane kontaktowe
E-mail office@textilehouse.sk
Telefon(y) 0262859069
Telefon(y) kom. +421902912412, +421903408934, +421903408935, +421903408946, +421903411949, +421903417066, +421903417099, +421903426167, +421903426367, +421903430570,
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,913,290
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 916,626
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 916,626
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 100,000
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 527,822
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 284,804
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,891,579
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,841,542
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 519
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,841,023
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 74,004
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 74,004
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 74,004
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,869,931
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 974,256
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 519,211
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 455,045
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 280,000
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 591,553
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 24,122
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 106,102
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,715
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 96,387
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 105,085
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 104,995
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 90
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,913,290
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,581,173
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 99,581
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,474,289
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,332,117
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 93,369
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 52,791
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 20,019
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,614
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 12,945
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 116,654
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,488,264
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 583,353
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,196
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 579,157
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,195
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 215,048
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 134,445
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 221,046
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,332,177
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 199,365
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 133,021
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 66,344
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 434,465
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 21,286,204
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 21,312,799
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 21,040,504
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 245,700
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26,595
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,115,013
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 10,984,275
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 526,577
D. Usług (účtová grupa 51) 2,682,437
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,648,391
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,211,675
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 66,000
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,138,704
4. Koszty społeczne (527, 528) 232,012
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 66,693
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 113,871
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 113,871
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 45,839
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46,930
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,197,786
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,092,915
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30,588
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 26,759
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 26,750
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3,829
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 298,330
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 147,811
2. Pozostałe koszty (562A) 147,811
O. Walutowe straty (563) 40,006
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 110,513
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -267,742
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,930,044
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 455,755
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 455,241
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 514
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,474,289
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35685166 TIN: 2020308664 Numer VAT: SK2020308664
 • Zarejestrowana siedziba: Textile House for EURO TRADE, ProLogis Park, DC2, Diaľničná cesta 2, 90301, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Textile House Holding s. r. o. 5 643 € (85%) Senec 903 01
  Jane Merete Nielsen 996 € (15%) Slnečné údolie 5188/129 Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.10.2012Noví spoločníci:
   Textile House Holding s. r. o. ProLogis Park, DC2, Diaľničná cesta 2 Senec 903 01
   03.10.2012Zrušeny spoločníci:
   PETRINO INVESTMENTS LIMITED Arch. Makariou III, FORTUNA COURT BLOCK B 284 Limassol P.C. 3105 Cyprus
   08.07.2011Nové sidlo:
   ProLogis Park, DC2, Diaľničná cesta 2 Senec 903 01
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   07.07.2011Zrušené sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 38 831 02
   15.06.2010Noví spoločníci:
   PETRINO INVESTMENTS LIMITED Arch. Makariou III, FORTUNA COURT BLOCK B 284 Limassol P.C. 3105 Cyprus
   14.06.2010Zrušeny spoločníci:
   MERCANTILE INTERNATIONAL TRADING LIMITED Suite 7, Hadfield House, Library Street Gibraltar Gibraltár
   17.11.2007Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 38 831 02
   Noví spoločníci:
   Jane Merete Nielsen pobyt na území SR : Slnečné údolie 5188/129 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jane Merete Nielsen Slnečné údolie 5188/129 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 14.05.2002
   16.11.2007Zrušené sidlo:
   Balkánska cesta 1A Bratislava - Rusovce 850 09
   Zrušeny spoločníci:
   Jane Merete Nielsen pobyt na území SR : Miletičova 600/86 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jane Merete Nielsen Miletičova 600/86 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 14.05.2002
   25.11.2003Noví spoločníci:
   MERCANTILE INTERNATIONAL TRADING LIMITED Suite 7, Hadfield House, Library Street Gibraltar Gibraltár
   Jane Merete Nielsen pobyt na území SR : Miletičova 600/86 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Jane Merete Nielsen Miletičova 600/86 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 14.05.2002
   24.11.2003Zrušeny spoločníci:
   Jane Merete Nielsen Löserupvej 40 Holbäk 4300 Dánsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jane Merete Nielsen Löserupvej 40 Holbäk 4300 Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 7 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 14.05.2002
   14.08.2002Nový štatutárny orgán:
   Jane Merete Nielsen Löserupvej 40 Holbäk 4300 Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Sibírska 7 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 14.05.2002
   13.08.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Lone Bjerre Buksager 7 7860 Spoettrup Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Krátka 6 Bratislava 811 03 Skončenie funkcie: 14.05.2002
   30.10.2001Nové sidlo:
   Balkánska cesta 1A Bratislava - Rusovce 850 09
   29.10.2001Zrušené sidlo:
   Krátka 6 Bratislava 811 03
   24.07.2001Nové predmety činnosti:
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
   05.01.2001Noví spoločníci:
   Jane Merete Nielsen Löserupvej 40 Holbäk 4300 Dánsko
   04.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Lone Bjerre Buksager 7 7860 Spoettrup Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Krátka 6 Bratislava 811 03
   07.12.1999Nové sidlo:
   Krátka 6 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Lone Bjerre Buksager 7 7860 Spoettrup Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Krátka 6 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Lone Bjerre Buksager 7 7860 Spoettrup Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Krátka 6 Bratislava 811 03 Skončenie funkcie: 14.05.2002
   06.12.1999Zrušené sidlo:
   Odborárska 3 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Lone Bjerre Buksager 7 7860 Spoettrup Dánsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Erika Fülöpová Klenová 10 Bratislava 831 01
   13.11.1998Nové sidlo:
   Odborárska 3 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Lone Bjerre Buksager 7 7860 Spoettrup Dánsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   12.11.1998Zrušené sidlo:
   Radvanská 44 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Bjarne Aarup Randager 22 Albertslund Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Radvanská 44 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Bjarne Aarup Randager 22 Albertslund Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Radvanská 44 Bratislava 811 01
   16.10.1996Noví spoločníci:
   Bjarne Aarup Randager 22 Albertslund Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Radvanská 44 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Bjarne Aarup Randager 22 Albertslund Dánsko dlhodobý pobyt na území SR : Radvanská 44 Bratislava 811 01
   15.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Bjarne Aarup Randager 22 Albertslund Dánsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   07.03.1996Nové obchodné meno:
   Textile House for EURO TRADE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radvanská 44 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Bjarne Aarup Randager 22 Albertslund Dánsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Erika Fülöpová Klenová 10 Bratislava 831 01