Utwórz fakturę

ENY - ART - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ENY - ART
PIN 35685182
TIN 2020308378
Numer VAT SK2020308378
Data utworzenia 11 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ENY - ART
Sienkiewiczova 2
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 426 693 €
Zysk -13 851 €
Kapitał 139 862 €
Kapitał własny -93 642 €
Dane kontaktowe
E-mail eny-art@slovanet.sk
Telefon(y) 0244462536, 0244462537
Telefon(y) kom. +421905705249
Nr(y) faksu 0244462530
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 212,817
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 65,453
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 65,453
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 65,453
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 147,364
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 124,035
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 124,035
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 14,615
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 13,784
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,784
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 831
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,714
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,714
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 212,817
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -107,493
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -100,281
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 90,982
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -191,263
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,851
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 320,310
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 750
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 750
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 319,560
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 20,691
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,691
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 297,229
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 868
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 772
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 426,693
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 403,274
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 23,419
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 436,241
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 256,094
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,078
D. Usług (účtová grupa 51) 168,407
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,629
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,729
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,651
4. Koszty społeczne (527, 528) 249
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 26
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -9,548
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -2,886
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 727
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 727
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -723
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -10,271
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,580
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,580
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -13,851
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35685182 TIN: 2020308378 Numer VAT: SK2020308378
 • Zarejestrowana siedziba: ENY - ART, Sienkiewiczova 2, 81109, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. arch. Janette Pokorná Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09 11.03.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing.arch. Janette Pokorná 6 639 € (100%) Bratislava 811 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Janette Pokorná Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 11.03.1996
   29.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Janette Pokorná Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09
   27.11.2000Nové sidlo:
   Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Janette Pokorná Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09
   26.11.2000Zrušené sidlo:
   Tobrucká 5 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Janette Pokorná Kalinčiakova 1 Bratislava
   16.04.1998Nové predmety činnosti:
   návrhy a zariaďovanie interiérov
   poradenská a konzultačná činnosť pri navrhovaní a zariaďovaní interiérov
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Janette Pokorná Sienkiewiczova 2 Bratislava 811 09
   15.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Janette Pokorná Kalinčiakova 1 Bratislava
   10.04.1997Nové sidlo:
   Tobrucká 5 Bratislava 811 02
   09.04.1997Zrušené sidlo:
   Špitálska 57 Bratislava 811 01
   11.03.1996Nové obchodné meno:
   ENY - ART, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Špitálska 57 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   inžinierská činnosť - koordinačná
   poradenská činnosť v oblasti prenájmu podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Janette Pokorná Kalinčiakova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing.arch. Janette Pokorná Kalinčiakova 1 Bratislava