Utwórz fakturę

BODEX BDA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BODEX BDA
PIN 35685191
TIN 2020876660
Data utworzenia 11 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BODEX BDA
Magurská 3/B
83101
Bratislava
Financial information
Zysk -13 727 €
Kapitał 8 555 €
Kapitał własny -39 474 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,355
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,355
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 5,000
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,000
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,989
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,989
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,989
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 366
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 366
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,355
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -53,201
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -46,445
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -46,445
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,727
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 61,556
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 260
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 260
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 61,296
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 664
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 664
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 25,500
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 619
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 30,691
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,822
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,247
D. Usług (účtová grupa 51) 72
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,175
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,610
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,382
4. Koszty społeczne (527, 528) 183
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -13,247
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -72
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -13,247
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -13,727
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4241703.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35685191 TIN: 2020876660
 • Zarejestrowana siedziba: BODEX BDA, Magurská 3/B, 83101, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Boris Ducko Hrdličkova 12 Bratislava 11.03.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Boris Ducko 3 320 € (50%) Hrdličkova 12 Bratislava
  Karol Kováč 3 320 € (50%) Drotárska 7 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.01.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Kováč Drotárska 7 Bratislava
   26.05.2004Noví spoločníci:
   Ing. Boris Ducko Hrdličkova 12 Bratislava
   Karol Kováč Drotárska 7 Bratislava
   25.05.2004Zrušeny spoločníci:
   BODEX HOLDING s.r.o. IČO: 31 400 957 Magurská 3/B Bratislava 831 01
   BODEX s.r.o. IČO: 17 330 921 Magurská 3/B Bratislava
   08.11.1999Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí-leasing
   factoring a forfaiting /okrem vymáhania súdnych pohľadávok/
   čistenie budov
   upratovacie práce s výnimkou deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie
   Noví spoločníci:
   BODEX HOLDING s.r.o. IČO: 31 400 957 Magurská 3/B Bratislava 831 01
   07.11.1999Zrušeny spoločníci:
   BD BODEX, spol. s r.o. IČO: 31 362 290 Hrdličkova 12 Bratislava
   22.10.1998Nové sidlo:
   Magurská 3/B Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   BODEX s.r.o. IČO: 17 330 921 Magurská 3/B Bratislava
   BD BODEX, spol. s r.o. IČO: 31 362 290 Hrdličkova 12 Bratislava
   21.10.1998Zrušené sidlo:
   Hrdličkova 12 Bratislava 831 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   služby súkromných detektívov
   podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
   Zrušeny spoločníci:
   BODEX s.r.o. IČO: 17 330 921 Hrdličkova 12 Bratislava
   Miroslav Forgáč Kríkova 8 Bratislava
   Ing. Konštantín Zbur Palárikova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Forgáč Kríkova 8 Bratislava
   Ing. Konštantín Zbur Palárikova 8 Bratislava
   11.03.1996Nové obchodné meno:
   BODEX BDA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hrdličkova 12 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   reklamná činnosť
   nákup a predaj tovarov za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   nákup a predaj tovaru za účelom jeho predaja ďalšiemu prevádzkovateľovi živnosti /veľkoobchod/
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   služby súkromných detektívov
   podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
   Noví spoločníci:
   BODEX s.r.o. IČO: 17 330 921 Hrdličkova 12 Bratislava
   Miroslav Forgáč Kríkova 8 Bratislava
   Ing. Konštantín Zbur Palárikova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Boris Ducko Hrdličkova 12 Bratislava
   Miroslav Forgáč Kríkova 8 Bratislava
   Ing. Konštantín Zbur Palárikova 8 Bratislava
   Karol Kováč Drotárska 7 Bratislava