Utwórz fakturę

BODEX BDA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.01.2017
Basic information
Nazwa firmy BODEX BDA
Stan Zniszczono
PIN 35685191
TIN 2020876660
Data utworzenia 11 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BODEX BDA
Magurská 3/B
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 664 €
Zysk -8 991 €
Kapitał 8 555 €
Kapitał własny -39 474 €
Date of updating data: 21.01.2017
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 23
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 23
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -62,192
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -60,172
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,991
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 62,215
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 274
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 61,941
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 32,085
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,518
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 25,338
Date of updating data: 21.01.2017
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 664
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 664
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 9,175
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 4,175
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,000
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -8,511
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -8,511
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -8,991
Date of updating data: 21.01.2017
Files
4241703.tif
Date of updating data: 21.01.2017
 • PIN :35685191 TIN: 2020876660
 • Zarejestrowana siedziba: BODEX BDA, Magurská 3/B, 83101, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.01.2017Zrušené obchodné meno:
   BODEX BDA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Magurská 3/B Bratislava 831 01
   22.10.1998Nové sidlo:
   Magurská 3/B Bratislava 831 01
   11.03.1996Nové obchodné meno:
   BODEX BDA s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným