Utwórz fakturę

Hydrometrics - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Hydrometrics
PIN 35685310
TIN 2020308433
Numer VAT SK2020308433
Data utworzenia 12 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Hydrometrics
Bratislavská 79
90201
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 437 €
Zysk 3 860 €
Kapitał 8 224 €
Kapitał własny 7 028 €
Dane kontaktowe
E-mail info@hydrometrics.sk
Telefon(y) +421903405527
Telefon(y) kom. +421903405527
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 0
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,672
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 116
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,958
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 12,672
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,888
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 443
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -54
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,860
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,784
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 41
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,743
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 138
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,605
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 7,437
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 7,437
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 2,407
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 25
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,389
C. Usług (účtová grupa 51) 993
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 5,030
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 5,030
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 82
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 82
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -82
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 4,948
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,088
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 3,860
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35685310 TIN: 2020308433 Numer VAT: SK2020308433
 • Zarejestrowana siedziba: Hydrometrics, Bratislavská 79, 90201, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Rastislav Slota Studenohorská 5 Bratislava 12.03.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Rastislav Slota 6 639 € (100%) Studenohorská 5 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.04.2004Nové sidlo:
   Bratislavská 79 Pezinok 902 01
   15.04.2004Zrušené sidlo:
   Bystrická 15 Pezinok 902 01
   25.10.1999Nové obchodné meno:
   Hydrometrics, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bystrická 15 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Slota Studenohorská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   24.10.1999Zrušené obchodné meno:
   Hydrometrics Bratislava, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Smetanova 4 Bratislava 811 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   hydraulické skúšky vodných strojov /vodné turbíny a čerpadlá/
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojnej hydrauliky
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Slota Studenohorská 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Tóth 102/B Trnávka 930 32
   Ing. Robert Berný Na vodoteči 186 Nehvízdy 250 81 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Tóth 102/B Trnávka 930 32
   18.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Slota Studenohorská 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Tóth 102/B Trnávka 930 32
   Ing. Robert Berný Na vodoteči 186 Nehvízdy 250 81 Česká republika
   17.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Slota Studenohorská 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Tóth 102/B Trnávka 930 32
   Ing. Robert Berný Na vodoteči 186 Nehvízdy 250 81 Česká republika
   12.03.1996Nové obchodné meno:
   Hydrometrics Bratislava, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Smetanova 4 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   meranie prietoku a rýchlosti prúdenia kvapalín v prirezoch s voľnou hladinou a v uzavretých tlakových prierezoch
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vodného hospodárstva, vypracovávanie expertíz pri návrhu, výstavbe a prevádzke hydrotechnických a zdravotno-inžinierskych objektov a zariadení
   výskum a vývoj technológií a systémov pre riadenie vodného hospodárstva
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   tlmočenie a preklady z/do jazyka anglického, nemeckého a maďarského
   hydraulické skúšky vodných strojov /vodné turbíny a čerpadlá/
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojnej hydrauliky
   Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Slota Studenohorská 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Tóth 102/B Trnávka 930 32
   Ing. Robert Berný Na vodoteči 186 Nehvízdy 250 81 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rastislav Slota Studenohorská 5 Bratislava
   Ing. Ladislav Tóth 102/B Trnávka 930 32