Utwórz fakturę

LESK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy LESK
PIN 35685514
TIN 2020308609
Numer VAT SK2020308609
Data utworzenia 12 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LESK
Továrenská 14
81571
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 213 429 €
Zysk 12 054 €
Kapitał 45 830 €
Kapitał własny 2 620 €
Dane kontaktowe
E-mail lesk@centrum.sk
Telefon(y) 0250213445, 0250213359
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 28,040
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 26,813
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 12,175
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 66
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 12,109
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 9,563
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 9,563
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,563
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,075
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,076
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 999
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,227
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,227
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 28,040
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,674
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -4,683
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 12,768
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -17,451
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,054
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,366
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 795
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 795
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,659
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,128
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,128
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 631
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 352
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,548
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,088
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,088
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 824
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 213,428
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 213,429
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 213,429
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 199,379
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 144,354
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,718
D. Usług (účtová grupa 51) 40,127
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 7,497
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,052
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,398
4. Koszty społeczne (527, 528) 47
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,295
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 388
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 14,050
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 23,230
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 968
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 824
2. Pozostałe koszty (562A) 824
O. Walutowe straty (563) 14
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 130
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -966
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 13,084
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,030
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,030
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 12,054
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :35685514 TIN: 2020308609 Numer VAT: SK2020308609
 • Zarejestrowana siedziba: LESK, Továrenská 14, 81571, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Suchý Francisciho 2387/9 Bratislava 811 08 12.03.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Suchý 3 319 € (50%) Francisciho 9 Bratislava 811 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.04.2001Noví spoločníci:
   Mgr. Milan Halčin Budatínska 79 Bratislava 851 06
   Ing. Peter Suchý Francisciho 9 Bratislava 811 08
   03.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Milan Halčin Budatínska 79 Bratislava 851 06
   Ing. Peter Suchý Francisciho 9 Bratislava 811 08
   02.12.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Milan Halčin Budatínska 79 Bratislava 851 06
   Ing. Peter Suchý Francisciho 9 Bratislava 811 08
   01.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Milan Halčin Budatínska 79 Bratislava 851 06
   Ing. Peter Suchý Francisciho 9 Bratislava 811 08
   12.03.1996Nové obchodné meno:
   LESK, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Továrenská 14 Bratislava 815 71
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   poradenská činnosť v oblasti striekacej a lakovacej techniky a tlakovej vzduchotechniky
   opravy a servis striekacej a lakovacej techniky
   prieskum trhu
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom nehnuteľností
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   vydavateľská činnosť
   fotografické práce
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Mgr. Milan Halčin Budatínska 79 Bratislava 851 06
   Ing. Peter Suchý Francisciho 9 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Milan Halčin Budatínska 79 Bratislava 851 06
   Ing. Peter Suchý Francisciho 9 Bratislava 811 08