Utwórz fakturę

ANCON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ANCON
PIN 35685522
TIN 2020217628
Numer VAT SK2020217628
Data utworzenia 12 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ANCON
Vajnorská 137
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 184 672 €
Zysk -382 €
Kapitał 685 768 €
Kapitał własny 96 849 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244458165, +421244255024, +421244456958, +421244456968, +421244456970
Telefon(y) kom. +421911222211, +421904651951
Nr(y) faksu 0244458450
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 601,976
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 377,579
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,396
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 1,396
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 375,187
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 279,745
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 93,751
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,691
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 996
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 996
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 223,933
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 7,135
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 7,135
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 208,210
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 182,027
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 182,027
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 26,183
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 8,061
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 8,061
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 527
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 98
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 429
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 464
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 464
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 601,976
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 61,163
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 196,706
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -142,464
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 218,729
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -361,193
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -382
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 535,467
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 165
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 165
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 93,677
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 21,808
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,808
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 13,336
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,329
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,644
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 48,680
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,799
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,799
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 432,826
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 5,346
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 3,929
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,417
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 180,692
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 184,672
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 180,692
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 3,980
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 183,266
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 28,290
D. Usług (účtová grupa 51) 26,337
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 93,635
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 67,127
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 22,632
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,876
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,025
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 22,606
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 22,606
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,373
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,406
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 130,045
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 123
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 122
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 951
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 951
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -828
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 578
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -382
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35685522 TIN: 2020217628 Numer VAT: SK2020217628
 • Zarejestrowana siedziba: ANCON, Vajnorská 137, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Kostelničák, CSc. Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03 12.03.1996
  Ing. Milan Sečánsky Kapicova 2 Bratislava 851 01 12.03.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Kostelničák, CSc. 3 320 € (50%) Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03
  Ing. Milan Sečánsky 3 320 € (50%) Kapicova 2 Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.07.2013Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb
   17.07.2013Zrušeny predmety činnosti:
   údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel, stavebných strojov a mechnizmov
   02.10.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 12.03.1996
   01.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03
   Ing. Vojtech Šamo Popovova 32 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 25.11.2002
   24.08.2004Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03
   Ing. Milan Sečánsky Kapicova 2 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Sečánsky Kapicova 2 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 12.03.1996
   23.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03
   Ing. Anna Kravárová Vajanského 1632/58 Modra 900 01
   Ing. Milan Sečanský Kapicova 2 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Sečanský Kapicova 2 Bratislava 851 01
   31.07.2003Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vojtech Šamo Popovova 32 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 25.11.2002
   30.07.2003Zrušené sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 832 30
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anna Kravárová Vajanského 1632/58 Modra 900 01 Skončenie funkcie: 25.11.2002
   21.12.2000Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03
   Ing. Anna Kravárová Vajanského 1632/58 Modra 900 01
   Ing. Milan Sečanský Kapicova 2 Bratislava 851 01
   20.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03
   Ing. Anna Kravárová Vajanského 1632/58 Modra 900 01
   Ing. Milan Sečanský Kapicova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Štefan Vadócz Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Vadócz Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   28.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03
   Ing. Anna Kravárová Vajanského 1632/58 Modra 900 01
   Ing. Milan Sečanský Kapicova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Štefan Vadócz Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03
   Ing. Anna Kravárová Vajanského 1632/58 Modra 900 01
   Ing. Milan Sečanský Kapicova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Štefan Vadócz Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   24.09.1997Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 832 30
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb
   vykonávanie bytových, občianskych a inžinierskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   dodávka a montáž interiérov stavieb
   výroba stavebných hmôt a dielcov z betónu
   výroba stavebných zámočníckych výrobkov a výrobkov spotrebného charakteru
   zasklievanie dverí, okien a iných otvorových konštrukcií
   montáž okenných fólií, roletiek a žalúzií
   cestná nákladná doprava
   prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre viac ako päť vozidiel patriacich iným fyzickým a právnickým osobám
   prenájom motorových vozidiel a mechanizmov
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel, stavebných strojov a mechnizmov
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03
   Ing. Anna Kravárová Vajanského 1632/58 Modra 900 01
   Ing. Milan Sečanský Kapicova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Štefan Vadócz Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Ladislava Dérera 15 Bratislava 831 03
   Ing. Anna Kravárová Vajanského 1632/58 Modra 900 01 Skončenie funkcie: 25.11.2002
   Ing. Milan Sečanský Kapicova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Štefan Vadócz Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   23.09.1997Zrušené sidlo:
   Popovova 32 Bratislava 841 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie stavieb
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   výroba stavebných hmôt a dielcov z betónu
   dodávka a montáž interiérov stavieb
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Chorvátska 1 Bratislava 811 07
   Ing. Milan Sečánsky Kapicova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Anna Šamová Popovova 32 Bratislava 841 01
   Ing. Štefan Vadócz , CSc. Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Chorvátska 1 Bratislava 811 07
   Ing. Milan Sečánsky Kapicova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Anna Šamová Popovova 32 Bratislava 841 01
   Ing. Štefan Vadócz , CSc. Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   12.03.1996Nové obchodné meno:
   ANCON, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Popovova 32 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   výroba stavebných hmôt a dielcov z betónu
   dodávka a montáž interiérov stavieb
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Chorvátska 1 Bratislava 811 07
   Ing. Milan Sečánsky Kapicova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Anna Šamová Popovova 32 Bratislava 841 01
   Ing. Štefan Vadócz , CSc. Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kostelničák , CSc. Chorvátska 1 Bratislava 811 07
   Ing. Milan Sečánsky Kapicova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Anna Šamová Popovova 32 Bratislava 841 01
   Ing. Štefan Vadócz , CSc. Vígľašská 2 Bratislava 851 06