Utwórz fakturę

SHOCK Creative - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SHOCK Creative
PIN 35685549
TIN 2020312767
Numer VAT SK2020312767
Data utworzenia 12 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SHOCK Creative
Cabanova 13/B
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 81 305 €
Zysk 2 117 €
Kapitał 28 216 €
Kapitał własny 3 769 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905725924
Telefon(y) kom. 0905725924
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 51,192
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 17,454
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 17,454
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,454
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 32,864
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,874
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,874
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,874
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 25,990
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,067
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 14,923
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 874
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 754
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 120
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 51,192
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,342
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 664
2. Inne fundusze (427, 42X) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,078
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,078
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,117
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,454
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 57
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 57
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 42,397
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 16,660
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,660
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 23,826
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 45
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,866
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,396
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,396
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 81,305
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,122
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 72,263
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,330
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,590
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 77,656
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,097
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,681
D. Usług (účtová grupa 51) 52,472
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 7,702
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,637
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,984
4. Koszty społeczne (527, 528) 81
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 398
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,370
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,370
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,936
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,649
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 15,135
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,073
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 4,073
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,490
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 3,319
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 171
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 583
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,232
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,115
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 2,115
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,117
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35685549 TIN: 2020312767 Numer VAT: SK2020312767
 • Zarejestrowana siedziba: SHOCK Creative, Cabanova 13/B, 84102, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ľudovít Jakubove Bzovícka 18 Bratislava 12.03.1996
  Petra Bernasovská Námestie Hraničiarov 20 Bratislava 07.04.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ľudovít Jakubove 3 386 € (51%) Bzovícka 18 Bratislava
  Petra Bernasovská 3 253 € (49%) Námestie Hraničiarov 20 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.03.2001Nové sidlo:
   Cabanova 13/B Bratislava 841 02
   18.03.2001Zrušené sidlo:
   Námestie Hraničiarov 20 Bratislava 851 03
   07.04.1999Nové sidlo:
   Námestie Hraničiarov 20 Bratislava 851 03
   Noví spoločníci:
   Ľudovít Jakubove Bzovícka 18 Bratislava
   Petra Bernasovská Námestie Hraničiarov 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Petra Bernasovská Námestie Hraničiarov 20 Bratislava
   06.04.1999Zrušené sidlo:
   Panenská 34 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Jakubove Bzovícka 18 Bratislava
   Henrich Platek Studenohorská 63 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   04.03.1998Noví spoločníci:
   Ľudovít Jakubove Bzovícka 18 Bratislava
   03.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Jakubove Bzovícka 18 Bratislava
   Marcel Nemec Kollárová 548/15 Bratislava
   Sáva Popovič Habsburská 33 Bratislava
   14.05.1996Nové sidlo:
   Panenská 34 Bratislava 811 03
   13.05.1996Zrušené sidlo:
   Bzovícka 18 Bratislava 851 07
   12.03.1996Nové obchodné meno:
   SHOCK Creative, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bzovícka 18 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť-s výnimkou remeselných živností uvedených v prílohe č. 1 živnostenského zákona
   Noví spoločníci:
   Ľudovít Jakubove Bzovícka 18 Bratislava
   Marcel Nemec Kollárová 548/15 Bratislava
   Henrich Platek Studenohorská 63 Bratislava
   Sáva Popovič Habsburská 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľudovít Jakubove Bzovícka 18 Bratislava