Utwórz fakturę

ALUMONT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy ALUMONT
Stan Zniszczono
PIN 35685611
TIN 2020308587
Numer VAT SK2020308587
Data utworzenia 12 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALUMONT
Pribylinská 4
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 348 274 €
Zysk -104 526 €
Kapitał 176 206 €
Kapitał własny -35 778 €
Dane kontaktowe
E-mail alumont@alumont.sk
witryna internetowa http://www.alumont.sk
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 4,501
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 4,501
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 85,282
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 81,797
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 837
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,414
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 89,783
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -140,304
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 7,303
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 7,303
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -43,081
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -104,526
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 230,087
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 199,227
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 113,770
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 28,305
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,888
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 51,264
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,121
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 29,739
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 348,274
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 344,939
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,333
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 444,684
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 106,127
C. Usług (účtová grupa 51) 228,981
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 100,776
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,723
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,689
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 933
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 455
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -96,410
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 9,831
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 7,157
M. Koszty oprocentowania (562) 1,933
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,224
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -7,156
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -103,566
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -104,526
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :35685611 TIN: 2020308587 Numer VAT: SK2020308587
 • Zarejestrowana siedziba: ALUMONT, Pribylinská 4, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.07.2002Nové sidlo:
   Pribylinská 4 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Čatlošová Martinčekova 15 Bratislava
   Ing. Andrej Jureček 335 Láb
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jana Čatlošová Martinčekova 15 Bratislava Vznik funkcie: 01.08.2002
   Ing. Andrej Jureček 335 Láb Vznik funkcie: 01.08.2002
   01.07.2002Zrušené sidlo:
   Galvaniho 8 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Németh 70 Boldog
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Németh 70 Boldog
   10.11.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Németh 70 Boldog
   09.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Németh Muškátova 4 Bratislava
   12.03.1996Nové obchodné meno:
   ALUMONT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Galvaniho 8 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Németh Muškátova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Németh 70 Boldog