Utwórz fakturę

Market-Consult Plus - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Market-Consult Plus
Stan Zniszczono
PIN 35685697
TIN 2020309764
Numer VAT SK2020309764
Data utworzenia 14 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Market-Consult Plus
Radvanská 23A
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 108 541 €
Zysk -23 474 €
Dane kontaktowe
E-mail roger@roger.sk
Telefon(y) 0254415445, 0244455913, 0244455010, 0244456926, 0244455011, 0244455037, 0244455026, 0244455009, 0244
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 249,593
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 171,511
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 171,511
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 143,214
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 28,297
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 74,741
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 37,903
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 37,903
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,903
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 36,838
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 98
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 36,740
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,341
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 559
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,782
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 249,593
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -108,345
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -92,174
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -92,174
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -23,474
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 353,300
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,887
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 10,887
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 119,277
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 221,298
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 9,908
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,908
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 174,836
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 632
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 371
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,031
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30,520
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,838
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,440
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 398
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 4,638
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 4,638
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 106,785
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 108,541
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 106,785
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,756
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 127,610
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 39,711
D. Usług (účtová grupa 51) 25,934
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 15,881
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 11,674
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,739
4. Koszty społeczne (527, 528) 468
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,846
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 21,866
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 21,866
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 12,327
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,045
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -19,069
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 41,140
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,406
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,406
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,405
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -23,474
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -23,474
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35685697 TIN: 2020309764 Numer VAT: SK2020309764
 • Zarejestrowana siedziba: Market-Consult Plus, Radvanská 23A, 81103, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 1996
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.12.2014Zrušené obchodné meno:
   Market-Consult Plus, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Radvanská 23A Bratislava 811 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   sprostredkovanie, kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
   Zrušeny spoločníci:
   Hebbelplatz 5 Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft m.b.H. Gluckgasse 2/8 Viedeň 1010 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04
   Dr. Erich Kaschnigg Eichenweg 15 Perchtoldsdorf 2380 Rakúsko Vznik funkcie: 23.02.2007
   09.06.2012Nové sidlo:
   Radvanská 23A Bratislava 811 03
   08.06.2012Zrušené sidlo:
   Radvanská 23 Bratislava 811 03
   03.03.2011Nové sidlo:
   Radvanská 23 Bratislava 811 03
   02.03.2011Zrušené sidlo:
   Radvanská 25 Bratislava 811 03
   22.03.2007Noví spoločníci:
   Hebbelplatz 5 Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft m.b.H. Gluckgasse 2/8 Viedeň 1010 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Erich Kaschnigg Eichenweg 15 Perchtoldsdorf 2380 Rakúsko Vznik funkcie: 23.02.2007
   21.03.2007Zrušeny spoločníci:
   Immoconsult Projektentwicklung GmbH Peregringasse 3 1090 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Renata Ward Wasagasse 2 Viedeň 1090 Rakúsko Vznik funkcie: 30.03.2006
   19.04.2006Nový štatutárny orgán:
   Mag. Renata Ward Wasagasse 2 Viedeň 1090 Rakúsko Vznik funkcie: 30.03.2006
   18.04.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Dóra Gács Schelleingasse 8/21 Viedeň 1040 Rakúska republika Vznik funkcie: 12.12.2002
   12.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Dóra Gács Schelleingasse 8/21 Viedeň 1040 Rakúska republika Vznik funkcie: 12.12.2002
   11.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Kurt Rosmmüller Spillern 212104 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Stavbárska 38 Bratislava Vznik funkcie: 30.11.1998 Skončenie funkcie: 12.12.2002
   19.03.1999Noví spoločníci:
   Immoconsult Projektentwicklung GmbH Peregringasse 3 1090 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Kurt Rosmmüller Spillern 212104 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Stavbárska 38 Bratislava Vznik funkcie: 30.11.1998 Skončenie funkcie: 12.12.2002
   18.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Dr. Jozef Jurkovič , CSc. Pribišova 4 Bratislava 841 05
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   15.01.1999Noví spoločníci:
   Dr. Jozef Jurkovič , CSc. Pribišova 4 Bratislava 841 05
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03
   14.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Dr. Jozef Jurkovič , CSc. Pribišova 4 Bratislava 841 05
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03
   02.02.1998Nové sidlo:
   Radvanská 25 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04
   01.02.1998Zrušené sidlo:
   Smetanova 17 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Jozef Jurkovič Pribišova 4 Bratislava 841 05
   14.03.1996Nové obchodné meno:
   Market-Consult Plus, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Smetanova 17 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   sprostredkovanie, kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Dr. Jozef Jurkovič , CSc. Pribišova 4 Bratislava 841 05
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Jozef Jurkovič Pribišova 4 Bratislava 841 05