Utwórz fakturę

GESTUM legal - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GESTUM legal
PIN 35685794
TIN 2020323173
Numer VAT SK2020323173
Data utworzenia 13 1996
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba GESTUM legal
Líščie nivy 7
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 260 878 €
Kapitał 316 907 €
Dane kontaktowe
E-mail ludvik@gestum.sk
witryna internetowa http://www.eua.sk
Telefon(y) +421250200711
Nr(y) faksu 0250200712
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 331,750
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 13,993
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 13,993
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 13,993
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 282,784
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 109,547
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 72,371
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 72,371
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 35,986
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 641
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 549
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 144
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 144
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 173,093
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 16,469
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 156,624
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 34,973
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,732
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 33,241
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 331,750
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 331,611
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 331,298
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 282,932
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 282,932
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 8,785
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 855
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 156
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 38,570
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 313
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 313
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 139
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 139
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 259,378
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 260,878
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 259,378
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,500
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 262,595
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,179
D. Usług (účtová grupa 51) 235,531
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 20,227
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,089
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,156
4. Koszty społeczne (527, 528) 982
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 785
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 868
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 868
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,717
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 18,668
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,276
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 11,269
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,951
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,951
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 8,325
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,608
S. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/- 596) 6,608
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35685794 TIN: 2020323173 Numer VAT: SK2020323173
 • Zarejestrowana siedziba: GESTUM legal, Líščie nivy 7, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JUDr. Ing. Vladimír Ludvík, MBA 0 € (0%) Repašského 1945/6 Bratislava 841 02
  Ing. Gabriel Ludvík 0 € (0%) Repašského 1945/6 Bratislava 841 02
  Ing. Vladimír Ludvík 0 € (0%) Repašského 1945/6 Bratislava 841 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.04.2013Noví spoločníci:
   JUDr. Ing. Vladimír Ludvík , MBA Repašského 1945/6 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ing. Vladimír Ludvík , MBA - prezident v.o.s. Repašského 1945/6 Bratislava 841 02
   29.04.2013Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ing. Vladimír Ludvík , MBA Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ing. Vladimír Ludvík , MBA - prezident v.o.s. Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   06.04.2013Noví spoločníci:
   Ing. Gabriel Ludvík Repašského 1945/6 Bratislava 841 02
   Ing. Vladimír Ludvík Repašského 1945/6 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriel Ludvík Repašského 1945/6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 25.03.2013
   Ing. Vladimír Ludvík Repašského 1945/6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 25.03.2013
   05.04.2013Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Eva Marková Pohronská 25 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Eva Marková Pohronská 25 Bratislava 831 03
   06.03.2012Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ing. Vladimír Ludvík , MBA Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ing. Vladimír Ludvík , MBA - prezident v.o.s. Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   05.03.2012Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ing. Vladimír Ludvík Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ing. Vladimír Ludvík - prezident v.o.s. Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   14.04.2004Nové obchodné meno:
   GESTUM legal v.o.s.
   Nové sidlo:
   Líščie nivy 7 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   administratívne práce
   prenájom motorových vozidiel
   vedenie účtovníctva
   faktoring a forfaiting
   prieskum trhu a verejnej mienky
   organizovanie kurzov, seminárov a školení
   poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   13.04.2004Zrušené obchodné meno:
   GESTUM, komerčno - právna v.o.s.
   Zrušené sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie právnych služieb fyzickým a právnickým osobám v rozsahu činnosti komerčného právnika
   18.02.2000Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   17.02.2000Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Alena Vagačová Starhradská 14 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   spoločníci
   JUDr. Alena Vagačová Starhradská 14 Bratislava 851 01
   09.09.1997Nové predmety činnosti:
   činnosť realitnej kancelárie-sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   06.11.1996Nové sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   05.11.1996Zrušené sidlo:
   Prešovská 39 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   František Lefler Martinčekova 16 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   spoločníci
   František Lefler Martinčekova 16 Bratislava 821 01
   13.03.1996Nové obchodné meno:
   GESTUM, komerčno - právna v.o.s.
   Nové sidlo:
   Prešovská 39 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná a propagačná činnosť
   poskytovanie právnych služieb fyzickým a právnickým osobám v rozsahu činnosti komerčného právnika
   Noví spoločníci:
   František Lefler Martinčekova 16 Bratislava 821 01
   JUDr. Ing. Vladimír Ludvík Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   JUDr. Eva Marková Pohronská 25 Bratislava 831 03
   JUDr. Alena Vagačová Starhradská 14 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   František Lefler Martinčekova 16 Bratislava 821 01
   JUDr. Ing. Vladimír Ludvík - prezident v.o.s. Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   JUDr. Eva Marková Pohronská 25 Bratislava 831 03
   JUDr. Alena Vagačová Starhradská 14 Bratislava 851 01