Utwórz fakturę

Prognóza - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Prognóza
PIN 35685905
TIN 2020823332
Data utworzenia 14 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Prognóza
Popolná 39/8074
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 460 €
Zysk 468 €
Dane kontaktowe
E-mail info@nonadesign.sk
Telefon(y) 0903474135, 0250221331
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 24,172
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 11,628
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 11,628
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,628
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 12,286
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,710
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,710
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,108
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,087
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,087
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 21
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,468
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 439
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,029
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 258
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 258
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 24,172
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,805
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 635
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 635
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 62
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 62
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 468
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,367
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 16,367
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 32
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 15,700
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 635
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,460
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,460
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,971
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,489
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,390
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,389
D. Usług (účtová grupa 51) 1,386
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) -21
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) -21
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 205
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 600
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 600
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 472
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 359
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,070
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,685
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 123
O. Walutowe straty (563) 4
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 119
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -122
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 948
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 468
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4173391.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35685905 TIN: 2020823332
 • Zarejestrowana siedziba: Prognóza, Popolná 39/8074, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Soňa Zavarská Popolná 8074/39 Bratislava 831 06 14.03.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Soňa Zavarská 6 640 € (100%) Popolná 8074/39 Bratislava 831 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.05.2012Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   14.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.09.2011Nové sidlo:
   Popolná 39/8074 Bratislava 831 06
   23.09.2011Zrušené sidlo:
   Björnsonova 14 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Jana Chrenková Björnsonova 14 Bratislava 811 05
   Ing. Katarína Zavarská Znievska 11 Bratislava 851 05
   11.12.2010Nové predmety činnosti:
   výroba bižutérie a ozdôb z obecných kovov
   14.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Chrenková Björnsonova 14 Bratislava 811 05
   Ing. Katarína Zavarská Znievska 11 Bratislava 851 05
   07.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Soňa Zavarská Popolná 8074/39 Bratislava 831 06
   Jana Chrenková Björnsonova 14 Bratislava 811 05
   Ing. Katarína Zavarská Znievska 11 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   06.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Jana Chrenková Björnsonova 14 Bratislava 811 05
   Ing. Katarína Zavarská Znievska 11 Bratislava 851 05
   Ing. Soňa Zavarská Na Pasekách 20 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   14.03.1996Nové obchodné meno:
   Prognóza, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Björnsonova 14 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   technicko-organizačné zabezpečenie školení a seminárov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Jana Chrenková Björnsonova 14 Bratislava 811 05
   Ing. Katarína Zavarská Znievska 11 Bratislava 851 05
   Ing. Soňa Zavarská Na Pasekách 20 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Soňa Zavarská Popolná 8074/39 Bratislava 831 06
   Jana Chrenková Björnsonova 14 Bratislava 811 05
   Ing. Katarína Zavarská Znievska 11 Bratislava 851 05