Utwórz fakturę

Agentúra sociálnych analýz, "ASA" - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy Agentúra sociálnych analýz, "ASA"
PIN 35685930
TIN 2021003974
Data utworzenia 14 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Agentúra sociálnych analýz, "ASA"
Palisády 36
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 42 525 €
Zysk 1 594 €
Dane kontaktowe
E-mail agenturaasa@agenturaasa.sk
Telefon(y) 0903201991, 0903201991
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 23,133
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 23,105
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 23,105
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 22,131
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 974
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 28
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 28
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 23,133
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,754
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 3,320
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
3. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) -3,319
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 12,176
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 20,663
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -8,487
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,594
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,379
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 564
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 564
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,870
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 40
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 921
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 486
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 423
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,945
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,945
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 42,526
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 42,525
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 42,525
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,338
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 46
D. Usług (účtová grupa 51) 22,323
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 17,771
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 13,091
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,608
4. Koszty społeczne (527, 528) 72
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 198
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,187
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 20,156
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 114
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 114
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -113
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,074
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,594
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015