Utwórz fakturę

CONNEXUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CONNEXUS
PIN 35685948
TIN 2020339607
Numer VAT SK2020339607
Data utworzenia 15 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CONNEXUS
Mýtna 11
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 83 463 €
Zysk -507 €
Kapitał własny 118 980 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252496286, +421252496732, +421252496741
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 201,996
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 179,555
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 179,555
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 3,665
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 169,729
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,431
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 730
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 20,896
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 49
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 49
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17,662
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 17,662
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,662
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,185
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 138
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,047
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,545
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,545
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 201,996
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 79,318
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 116,180
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 116,180
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -36,355
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 80,154
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -116,509
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -507
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 117,966
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 59,750
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 59,750
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 56,317
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,780
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,780
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,414
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,130
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,993
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 45,000
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,899
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,899
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 4,712
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 4,712
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 83,463
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 83,463
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 79,844
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,619
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 79,197
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,900
D. Usług (účtová grupa 51) 24,351
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 28,117
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 19,673
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,854
4. Koszty społeczne (527, 528) 590
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,589
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 16,400
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 16,400
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 546
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 294
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,266
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 48,593
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,810
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,517
2. Pozostałe koszty (562A) 3,517
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 293
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,809
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 457
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 964
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 964
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -507
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35685948 TIN: 2020339607 Numer VAT: SK2020339607
 • Zarejestrowana siedziba: CONNEXUS, Mýtna 11, 81107, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Helena Hurtišová Hnilecká 21 Bratislava 821 07 30.10.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  P.T.K. INVEST, spol. s r.o. 13 278 € (11.4%) Bratislava 811 07
  Sylvia Kočalková 44 812 € (38.6%) Jadranská 35 Bratislava 841 01
  PHARMA GROUP, a.s. 58 090 € (50%) Veľké Leváre 908 73
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.04.2015Noví spoločníci:
   PHARMA GROUP, a.s. SNP 150 Veľké Leváre 908 73
   08.04.2015Zrušeny spoločníci:
   STELOS spol. s r. o. Grösslingová 21 Bratislava 811 09
   24.02.2015Noví spoločníci:
   STELOS spol. s r. o. Grösslingová 21 Bratislava 811 09
   23.02.2015Zrušeny spoločníci:
   UNIPOST, a.s. IČO: 35 722 169 Hnilecká 21 Bratislava 821 07
   Ing. Ida Pehalová Kozlová Grösslingova 21 Bratislava 811 09
   30.05.2008Noví spoločníci:
   P.T.K. INVEST, spol. s r.o. IČO: 35 796 421 Mýtna 11 Bratislava 811 07
   Sylvia Kočalková Jadranská 35 Bratislava 841 01
   29.05.2008Zrušeny spoločníci:
   P.T.K. INVEST, spol. s r.o. IČO: 35 796 421 Ivana Bukovčana 12 Bratislava 841 08
   Sylvia Kočalková Mýtna 11 Bratislava 811 07
   01.07.2006Noví spoločníci:
   Sylvia Kočalková Mýtna 11 Bratislava 811 07
   21.12.2005Noví spoločníci:
   Ing. Ida Pehalová Kozlová Grösslingova 21 Bratislava 811 09
   20.12.2005Zrušeny spoločníci:
   ADIT, s.r.o. IČO: 31 735 606 Osloboditeľov 123 Čaňa 044 14
   31.10.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Helena Hurtišová Hnilecká 21 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 30.10.2001
   30.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Helena Hurtišová Hnilecká 21 Bratislava 821 07
   11.07.2002Noví spoločníci:
   P.T.K. INVEST, spol. s r.o. IČO: 35 796 421 Ivana Bukovčana 12 Bratislava 841 08
   10.07.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Jančovičová Pri Mlyne 27 Bratislava 831 07
   MUDr. Peter Križan Studenohorská 39 Bratislava 841 03
   20.05.2002Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, reklamy, výroby a služieb
   správa a prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
   faktoring a forfaiting
   prevádzkovanie fotokopírovacích a rozmnožovacích zariadení
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti software a hardware
   leasingová činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zdravotníckej techniky a zdravotného materiálu
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov, seminárov a školení
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   automatizované spracovanie údajov
   správa a prenájom databáz
   Noví spoločníci:
   UNIPOST, a.s. IČO: 35 722 169 Hnilecká 21 Bratislava 821 07
   ADIT, s.r.o. IČO: 31 735 606 Osloboditeľov 123 Čaňa 044 14
   Ing. Marta Jančovičová Pri Mlyne 27 Bratislava 831 07
   MUDr. Peter Križan Studenohorská 39 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Helena Hurtišová Hnilecká 21 Bratislava 821 07
   19.05.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta Jančovičová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   MUDr. Peter Križan Studenohorská 39 Bratislava 841 03
   Ing. František Kurej Sedmokráskova 2 Bratislava 821 01
   JUDr. Oľga Plešková Rozvodná 5 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Stanovská Pekníkova 1 Bratislava 841 02
   27.04.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubica Stanovská Pekníkova 1 Bratislava 841 02
   26.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marta Jančovičová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   Ing. František Kurej Sedmokráskova 2 Bratislava 821 01
   09.03.1998Noví spoločníci:
   Ing. Marta Jančovičová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   08.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Dr. Ivan Bielik Hálkova 48 Bratislava 812 09
   Ing. Marta Jančovičová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   20.02.1997Nové sidlo:
   Mýtna 11 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Dr. Ivan Bielik Hálkova 48 Bratislava 812 09
   Ing. Marta Jančovičová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   MUDr. Peter Križan Studenohorská 39 Bratislava 841 03
   Ing. František Kurej Sedmokráskova 2 Bratislava 821 01
   JUDr. Oľga Plešková Rozvodná 5 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Kurej Sedmokráskova 2 Bratislava 821 01
   19.02.1997Zrušené sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Beljak Gajova 1 Bratislava 811 09
   Ing. Marta Jančovičová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   Ing. František Kurej Sedmokráskova 2 Bratislava 821 01
   JUDr. Oľga Plešková Rozvodná 5 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Beljak Gajova 1 Bratislava 811 09
   15.03.1996Nové obchodné meno:
   CONNEXUS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovanie dopravy s výnimkou vykonávania samotnej dopravy a zasielateľstva
   poradenská činnosť k horeuvedeným činnostiam
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Beljak Gajova 1 Bratislava 811 09
   Ing. Marta Jančovičová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   Ing. František Kurej Sedmokráskova 2 Bratislava 821 01
   JUDr. Oľga Plešková Rozvodná 5 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Beljak Gajova 1 Bratislava 811 09
   Ing. Marta Jančovičová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05