Utwórz fakturę

REALCOOP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy REALCOOP
PIN 35685964
TIN 2020309786
Numer VAT SK2020309786
Data utworzenia 14 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REALCOOP
Sládkovičova 3
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 19 092 €
Zysk -8 911 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903715894
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 24,519
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 24,519
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,804
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 35,416
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 4,320
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 494
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,425
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 59,935
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -182,889
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 331
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -180,949
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,911
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 242,824
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 321
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 242,503
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -113
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 116
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,550
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 239,950
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 19,092
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,962
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 14,130
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 26,961
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 5,954
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,794
C. Usług (účtová grupa 51) 9,269
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 1,638
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 430
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 5,009
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,867
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -7,869
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 1,075
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 82
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 82
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -82
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -7,951
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -8,911
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35685964 TIN: 2020309786 Numer VAT: SK2020309786
 • Zarejestrowana siedziba: REALCOOP, Sládkovičova 3, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Janka Konečná Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08 02.03.1999
  Ing. Ján Konečný, CSc. Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08 19.12.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Janka Konečná 1 660 € (25%) Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
  Ing. Ján Konečný, CSc. 4 980 € (75%) Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.02.2010Nové sidlo:
   Sládkovičova 3 Bratislava 811 06
   17.02.2010Zrušené sidlo:
   Krížna 17 Bratislava 811 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy - prevádzkovanie miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   19.12.2000Nové sidlo:
   Krížna 17 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a predmetu podnikania
   dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy - prevádzkovanie miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Konečný , CSc. Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   Ing. Janka Konečná Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Konečný , CSc. Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   18.12.2000Zrušené sidlo:
   Pražská 7 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Janka Konečná Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   Ing. Ján Konečný , CSc. Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Konečný , CSc. Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   02.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Janka Konečná Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   Ing. Ján Konečný , CSc. Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Janka Konečná Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   01.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Konečný , CSc. Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   Ivan Prachár Wolkrova 1 Bratislava 851 01
   Jozef Takáč Rajecká 38 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Prachár Wolkrova 1 Bratislava 851 01
   Jozef Takáč Rajecká 38 Bratislava 821 07
   14.03.1996Nové obchodné meno:
   REALCOOP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pražská 7 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Konečný , CSc. Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   Ivan Prachár Wolkrova 1 Bratislava 851 01
   Jozef Takáč Rajecká 38 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Konečný , CSc. Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   Ivan Prachár Wolkrova 1 Bratislava 851 01
   Jozef Takáč Rajecká 38 Bratislava 821 07