Utwórz fakturę

SP TRADE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SP TRADE
PIN 35685972
TIN 2020308576
Data utworzenia 12 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SP TRADE
Mickiewiczova 9
81107
Bratislava
Financial information
Zysk -480 €
Kapitał 13 €
Kapitał własny -37 845 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 13
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -38,325
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -44,484
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 12,138
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -56,622
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,338
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 71
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 71
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 38,267
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 37,787
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -480
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015