Utwórz fakturę

EKOBILANZ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EKOBILANZ
PIN 35685981
TIN 2020308708
Numer VAT SK2020308708
Data utworzenia 14 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EKOBILANZ
Pri Suchom mlyne 90
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 87 848 €
Zysk 26 680 €
Dane kontaktowe
E-mail ekobilanz@ekobilanz.sk
witryna internetowa http://www.ekobilanz.euweb.cz
Telefon(y) +421254775077, +421250775693
Telefon(y) kom. +421903746228
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 86,976
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 17,310
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 17,310
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,310
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 69,261
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 41
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 41
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 58,010
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 10,279
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,279
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 1,099
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 46,632
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,210
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,502
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 708
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 405
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 405
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 86,976
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,982
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 663
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,680
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 52,994
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,783
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 11,643
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 100
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 40
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 40,574
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,624
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,624
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 33,436
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 625
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,491
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,398
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 637
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 637
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 87,768
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 87,848
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 87,768
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 80
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 52,308
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,476
D. Usług (účtová grupa 51) 27,735
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,431
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,732
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,426
4. Koszty społeczne (527, 528) 273
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 296
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,024
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,024
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 823
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,523
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 35,540
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 56,557
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 327
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 327
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -327
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 35,213
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 8,533
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 8,533
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 26,680
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015