Utwórz fakturę

OWEXCHEM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.09.2016
Basic information
Nazwa firmy OWEXCHEM
PIN 35686022
TIN 2020309775
Numer VAT SK2020309775
Data utworzenia 18 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba OWEXCHEM
Gorkého 2019
95501
Topoľčany
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 178 270 €
Zysk -118 197 €
Kapitał 2 107 599 €
Kapitał własny 1 433 600 €
Dane kontaktowe
E-mail owexchem@ba.psg.sk
Telefon(y) 0252965677
Date of updating data: 05.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,216,102
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 577,504
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 577,504
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 149,299
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 415,198
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 10,266
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,741
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,636,835
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 70,325
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 70,325
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,474,586
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,357,772
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,357,772
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 32,660
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 84,154
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 91,924
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 91,334
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 590
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,763
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,612
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 151
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,216,102
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,111,186
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,960
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,960
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 726,460
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 996
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 491,967
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 496,184
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -4,217
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -118,197
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,104,916
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,258
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,258
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 360,600
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 94,616
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 84,362
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 84,362
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,387
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,449
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,418
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 15,221
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 15,221
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 631,221
Date of updating data: 05.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,807,456
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,178,270
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,804,442
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,014
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 370,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 814
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,261,457
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,645,097
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,817
D. Usług (účtová grupa 51) 76,044
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 127,363
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 92,145
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 32,474
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,744
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,450
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 39,589
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 39,589
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 340,566
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,531
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -83,187
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 70,498
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22,908
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 22,906
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 55,038
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 19,617
2. Pozostałe koszty (562A) 19,617
O. Walutowe straty (563) 21,692
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 13,729
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -32,130
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -115,317
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -118,197
Date of updating data: 05.09.2016
Date of updating data: 05.09.2016
 • PIN :35686022 TIN: 2020309775 Numer VAT: SK2020309775
 • Zarejestrowana siedziba: OWEXCHEM, Gorkého 2019, 95501, Topoľčany
 • Data utworzenia: 18 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vladimír Molčan Jakubovo nám. 1 Bratislava 811 09 18.03.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Vladimír Molčan 9 960 € (100%) Jakubovo nám. 1 Bratislava 811 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.09.2016Nové sidlo:
   Gorkého 2019 Topoľčany 955 01
   06.12.2014Nové predmety činnosti:
   Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   04.12.2013Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   18.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Molčan Jakubovo nám. 1 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 18.03.1996
   19.01.2000Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   10.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Molčan Jakubovo nám. 1 Bratislava 811 09
   18.03.1996Nové obchodné meno:
   OWEXCHEM spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)