Utwórz fakturę

sanofi- aventis Pharma Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 01.02.2016
Basic information
Nazwa firmy sanofi- aventis Pharma Slovakia
PIN 35686049
TIN 2020308653
Numer VAT SK7020000240
Data utworzenia 15 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba sanofi- aventis Pharma Slovakia
Einsteinova 24
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 445 787 €
Zysk 419 202 €
Kapitał 4 137 799 €
Kapitał własny 2 101 565 €
Dane kontaktowe
E-mail eleonora.petroova@sanofi.com
Telefon(y) 0233100100, 0233100210
Nr(y) faksu 0233100199
Date of updating data: 01.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,946,451
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 144,425
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 12,141
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 12,141
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 132,284
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 50,771
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 81,513
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,700,971
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 0
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 0
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 178,644
8. Podatek odroczony należności (481A) 178,644
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,422,806
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,153,996
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,119,638
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,358
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 1,256,810
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 12,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 99,521
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 99,521
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 101,055
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 101,055
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,946,451
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,520,767
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 615,183
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 615,183
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 61,518
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 61,518
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,424,864
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,424,864
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 419,202
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,425,684
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 118,173
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 118,173
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,616,221
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,087,228
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 711,813
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 375,415
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 228,094
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 105,079
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 195,820
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 691,290
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 50,138
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 641,152
Date of updating data: 01.02.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 9,445,787
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 9,433,955
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,107
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,725
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,793,552
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 570,637
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 68
D. Usług (účtová grupa 51) 4,243,886
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,833,420
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,850,222
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 947,761
4. Koszty społeczne (527, 528) 35,437
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,350
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 94,933
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 94,933
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46,258
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 652,235
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,619,364
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,575
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,259
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 2,157
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 102
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 316
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 14,033
O. Walutowe straty (563) 5,797
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,236
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,458
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 640,777
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 221,575
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 261,352
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -39,777
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 419,202
Date of updating data: 01.02.2016
Date of updating data: 01.02.2016
 • PIN :35686049 TIN: 2020308653 Numer VAT: SK7020000240
 • Zarejestrowana siedziba: sanofi- aventis Pharma Slovakia, Einsteinova 24, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Soňa Porubská, PhD. Kráľovské údolie 15 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06 31.12.2015
  Colette Mutschler avenue de la Garde de Gargan 21 Livry-Gargan 931 90 Francúzska republika 31.12.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  SANOFI- AVENTIS PARTICIPATIONS 615 183 € (100%) Paríž 750 08 Francúzska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.01.2016Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Soňa Porubská , PhD. Kráľovské údolie 15 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06 Vznik funkcie: 31.12.2015
   Colette Mutschler avenue de la Garde de Gargan 21 Livry-Gargan 931 90 Francúzska republika Vznik funkcie: 31.12.2015
   25.04.2014Nové predmety činnosti:
   Vedenie účtovníctva
   01.01.2010Nové sidlo:
   Einsteinova 24 Bratislava 851 01
   27.01.2009Noví spoločníci:
   SANOFI- AVENTIS PARTICIPATIONS rue La Boétie 54 Paríž 750 08 Francúzska republika
   28.12.2005Nové obchodné meno:
   sanofi- aventis Pharma Slovakia s.r.o.
   23.10.2003Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   09.05.2001Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   15.03.1996Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   konzultačná činnosť ohľadom farmácie