Utwórz fakturę

Ochrana komplet Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.10.2016
Basic information
Nazwa firmy Ochrana komplet Slovensko
PIN 35686057
TIN 2020312800
Numer VAT SK2020312800
Data utworzenia 18 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Ochrana komplet Slovensko
Továrenská 10
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 285 607 €
Zysk 2 667 €
Kapitał 34 128 €
Kapitał własny -17 547 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0918191047
Telefon(y) kom. 0918191047
Date of updating data: 25.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 68,830
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,207
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,207
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,207
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 63,398
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 6,993
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 6,993
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 31,411
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 31,411
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,411
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 24,994
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 23,244
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,750
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 225
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 225
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 68,830
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,806
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 23,100
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 10
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 10
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 2,255
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 2,255
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -27,865
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -27,865
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,667
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 62,024
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,826
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 44
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 44
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,372
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 3,410
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 30,403
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,344
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,344
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 12,318
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,287
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,189
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 265
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 20,795
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 20,795
Date of updating data: 25.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 285,608
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 285,607
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 282,742
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,865
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 280,373
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,503
D. Usług (účtová grupa 51) 31,464
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 241,340
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 179,335
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 60,463
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,542
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 333
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,719
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,719
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,234
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 246,775
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,608
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 264
2. Pozostałe koszty (562A) 264
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,344
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,607
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,627
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,667
Date of updating data: 25.10.2016
Date of updating data: 25.10.2016