Utwórz fakturę

AUTOSERVIS MOTO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.07.2016
Basic information
Nazwa firmy AUTOSERVIS MOTO
PIN 35686090
TIN 2020348121
Numer VAT SK2020348121
Data utworzenia 18 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AUTOSERVIS MOTO
Furmanská 2
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 90 323 €
Zysk -2 947 €
Kapitał 91 904 €
Kapitał własny -247 284 €
Dane kontaktowe
E-mail motospol@zoznam.sk
Telefon(y) 0264286952, 0915837307
Telefon(y) kom. 0903724959
Date of updating data: 25.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 93,056
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,769
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,769
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,769
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 87,257
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 72,049
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 72,049
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 9,191
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,462
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,462
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,729
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,017
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 139
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,878
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 30
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 30
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 93,056
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -288,764
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 166
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 166
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -292,622
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 339
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -292,961
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,947
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 381,670
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 557
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 557
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 381,113
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 85,585
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85,585
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 293,954
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,090
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 423
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 61
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 150
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 150
Date of updating data: 25.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 90,323
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 90,323
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 90,151
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 172
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 93,016
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 62,338
D. Usług (účtová grupa 51) 16,534
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 12,450
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,939
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,511
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 132
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,331
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,331
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 231
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,693
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 11,279
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 254
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 254
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -254
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,947
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,947
Date of updating data: 25.07.2016
Date of updating data: 25.07.2016
 • PIN :35686090 TIN: 2020348121 Numer VAT: SK2020348121
 • Zarejestrowana siedziba: AUTOSERVIS MOTO, Furmanská 2, 84103, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Richard Špánik Hlaváčiková 45 Bratislava 841 05 24.06.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Richard Špánik 6 640 € (100%) Hlaváčiková 45 Bratislava 841 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.07.2016Nové predmety činnosti:
   podriadený finančný agent v sektore poistenie a zaistenie
   16.07.2014Noví spoločníci:
   Richard Špánik Hlaváčiková 45 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Richard Špánik Hlaváčiková 45 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 24.06.2014
   24.02.1999Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   18.03.1996Nové obchodné meno:
   AUTOSERVIS MOTOSPOL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Furmanská 2 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   oprava motorových vozidiel
   oprava karosérií
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)