Utwórz fakturę

TEKTIT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TEKTIT
PIN 35686286
TIN 2020331269
Numer VAT SK2020331269
Data utworzenia 19 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TEKTIT
Majerská ul. 2/A
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 94 715 €
Zysk -3 100 €
Kapitał 47 526 €
Kapitał własny 45 978 €
Dane kontaktowe
E-mail tektit@tektit.sk
Telefon(y) 0244680991
Nr(y) faksu 0244873852
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 40,859
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 40,859
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 16,318
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 14,741
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,741
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,577
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 217
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 217
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 24,324
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 23,850
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 474
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 40,859
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 42,878
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 39,338
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 39,338
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,100
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -2,019
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) -2,019
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,887
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,887
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 801
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 244
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 579
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,755
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -23,285
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 94,595
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 94,715
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,421
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 93,174
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 120
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 96,583
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,149
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,692
D. Usług (účtová grupa 51) 50,854
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 35,421
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 26,330
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,853
4. Koszty społeczne (527, 528) 238
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 156
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,311
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,868
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 38,900
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 272
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 272
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -272
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,140
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,100
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35686286 TIN: 2020331269 Numer VAT: SK2020331269
 • Zarejestrowana siedziba: TEKTIT, Majerská ul. 2/A, 82107, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 1996
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Marián Kopčík Tehelná 7296/9A Trnava 917 01 22.10.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Marián Kopčík 6 640 € (100%) Tehelná 7296/9A Trnava 917 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.01.2011Zrušeny spoločníci:
   Terézia Kopčíková Tehelná 7296/9A Trnava 917 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Terézia Kopčíková Tehelná 7296/9A Trnava 917 01
   02.02.2007Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v doprave v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   logistika - optimalizácia prepravných sietí
   reklamná a propagačná činnosť
   22.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Kopčík Tehelná 7296/9A Trnava 917 01
   Terézia Kopčíková Tehelná 7296/9A Trnava 917 01
   21.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Kopčík Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   Terézia Kopčíková Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   05.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Marián Kopčík Tehelná 7296/9A Trnava 917 01
   Terézia Kopčíková Tehelná 7296/9A Trnava 917 01
   04.08.1998Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie colného skladu
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
   poradenská činnosť v oblasti vybavovania colnej deklarácie
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Kopčík Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   Terézia Kopčíková Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   10.12.1997Noví spoločníci:
   Ing. Marián Kopčík Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   Terézia Kopčíková Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   09.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Kopčík Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   Terézia Kopčíková Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   Mária Trokanová Bodrocká 30 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Trokanová Bodrocká 30 Bratislava 821 07
   11.04.1996Nové sidlo:
   Majerská ul. 2/A Bratislava 821 07
   10.04.1996Zrušené sidlo:
   Majerská ul. 2/A Bratislava 821 02
   19.03.1996Nové obchodné meno:
   TEKTIT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Majerská ul. 2/A Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vybavovanie colných deklarácií
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   organizovanie a zabezpečovanie školení a kurzov v oblasti colnej deklarácie
   sprostredkovanie školení a kurzov v oblasti colnej deklarácie
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Kopčík Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   Terézia Kopčíková Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   Mária Trokanová Bodrocká 30 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Kopčík Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   Terézia Kopčíková Na Hlinách 13 Trnava 917 01
   Mária Trokanová Bodrocká 30 Bratislava 821 07