Utwórz fakturę

AUTOVRAKOVISKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AUTOVRAKOVISKO
PIN 35686375
TIN 2020905909
Numer VAT SK2020905909
Data utworzenia 18 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AUTOVRAKOVISKO
Priemyselná 2721/11
90027
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 115 492 €
Zysk -18 981 €
Kapitał 392 906 €
Kapitał własny -4 652 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245994884, 0903300288, 0253417477
Telefon(y) kom. 0903300288, 0911300288, 0917300288, 0948300288
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 324,336
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 315,436
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 315,436
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 201,105
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 114,331
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,860
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,435
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,435
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,356
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,320
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,320
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,036
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 100
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 100
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -31
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,859
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -1,890
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,040
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,040
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 324,336
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -12,010
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 332
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,981
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 36,522
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 468
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 468
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 35,765
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 436
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 436
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 25,700
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 799
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 392
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,398
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,040
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 289
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 299,824
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 299,824
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 29,816
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 115,492
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 29,816
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 85,676
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 132,741
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 15,945
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,327
D. Usług (účtová grupa 51) 8,815
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 12,672
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,338
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,286
4. Koszty społeczne (527, 528) 48
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,876
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 79,727
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 79,727
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,379
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -17,249
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -5,271
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 772
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 231
2. Pozostałe koszty (562A) 231
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 541
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -772
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -18,021
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -18,981
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015