Utwórz fakturę

AUTOVRAKOVISKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.11.2016
Basic information
Nazwa firmy AUTOVRAKOVISKO
PIN 35686375
TIN 2020905909
Numer VAT SK2020905909
Data utworzenia 18 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AUTOVRAKOVISKO
Priemyselná 2721/11
90027
Bernolákovo
Financial information
Sprzedaż i dochody 167 087 €
Zysk 3 358 €
Kapitał 392 906 €
Kapitał własny -4 652 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245994884, 0903300288, 0253417477
Telefon(y) kom. 0903300288, 0911300288, 0917300288, 0948300288
Date of updating data: 24.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 279,052
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 263,017
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 263,017
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 168,258
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 94,759
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 15,879
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,495
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,495
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,725
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,638
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,638
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,156
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -69
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 100
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 100
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,559
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,498
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,061
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 156
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 156
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 279,052
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,329
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 332
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,358
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 32,355
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 527
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 527
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 31,262
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,632
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,632
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 5,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 876
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 366
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,964
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,424
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 566
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 566
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 236,368
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 236,368
Date of updating data: 24.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 80,033
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 167,087
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 76,365
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,668
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 79,554
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 162,097
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 31,380
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,935
D. Usług (účtová grupa 51) 9,806
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 15,327
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 11,982
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,286
4. Koszty społeczne (527, 528) 59
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,526
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 67,761
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 67,761
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 9,242
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,120
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,990
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 22,912
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 672
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 467
2. Pozostałe koszty (562A) 467
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 205
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -672
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,318
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,358
Date of updating data: 24.11.2016
Date of updating data: 24.11.2016